בוטלה ועדת הדירקטוריון במגדל לאחר הפגישה בין שלמה אליהו למשה ברקת

הפגישה בין שלמה אליהו למשה ברקת הוועדה שבוטלה נקבעה עבור הידוק הפיקוח על דירקטוריון החברה במטרה לשפר את ביצועיה • שלמה אליהו: "לצערי לא הבינו את מטרתה החוקית והלגיטימית של הוועדה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות המלצת יו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות לבטל את ועדת הדירקטוריון שהוקמה בתאריך 7.11.2018, ביטל הדירקטוריון את הוועדה. בעל השליטה במגדל, שלמה אליהו, זומן בתחילת השבוע לשיחת בירור במשרדו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ד"ר משה ברקת. הרקע לשיחת הבירור היה הקמת ועדה בראשות אליהו להידוק הפיקוח על הדירקטוריון והנהלת מגדל במטרה לשפר התייעלות החברה וביצועיה. הרשות דרשה לקיים ישיבת דירקטוריון במגדל, בה תידון השאלה האם הדירקטוריון יראה את תוצאות עבודת הוועדה כמחייבות או כמנחות אותו בשיקוליו במסגרת פעילותו. הרשות דרשה בנוסף, שהדירקטוריון ידון בשאלה האם קיימת בעייתיות אחרת, לרבות התייחסות להיבטים משפטיים, בעצם קיומה של הועדה ועבודתה.

לטענת ברקת לא נקבעה ישיבה בנושא גם לאחר זמן רב יחסית ובמכתב ששלח הממונה לאליהו בשבוע שעבר הוא דרש שיגיע לשיחת בירור ביום ראשון במשרדי הרשות: "לאחר שחלף זמן ניכר ולא נקבעה ישיבה בעניין ביקשנו ב־ 10 בדצמבר כי ייקבע דיון כזה עד 20 בדצמבר", כתב ברקת. "להפתעתנו נענינו כי לא ניתן לכנס את הדירקטורים בטווח הזמן הסביר, וכי ישיבת הדירקטוריון תתקיים רק ב־27 בדצמבר. מעבר לכך שהדבר מעיד על הקלת ראש בחשיבות העניין ובהנחיה היוצאת מהרשות, אני סבור כי אתם שוכחים את חובתכם כדירקטוריון החברה ובוחנים את סבלנותו של הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם".

דר' משה ברקת | צילום: אוראל כהן

במהלך הפגישה עם ברקת, הודיע אליהו: "בהמשך לפרסומים בתקשורת ועקב חוסר הבנה של מטרת הוועדה – אני ממליץ לדירקטוריון החברה לבטל את ועדת הדירקטוריון. לצערי לא הבינו את מטרתה החוקית והלגיטימית".

במגדל מבקשים לציין, כי מגדל אחזקות ומגדל ביטוח קיבלו חוות דעת משפטית לפיה אין מניעה לקיום פעילות הוועדה במתכונת שעליה הוחלט. בנוסף, בהודעה לבורסה מיום שלישי טוענת החברה כי "ועדת הדירקטוריון הוגדרה כוועדה שתפקידה לגבש המלצות בפני הדירקטוריון בעניינה של מגדל ביטוח ולא כוועדה בעלת סמכויות אופרטיביות, כפי שתואר בכלי תקשורת שונים".

תביעה נגד מגדל

עוד נכתב בדיווח של מגדל: "ביום 13 בדצמבר 2018 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תובענה על דרך של המרצת פתיחה כנגד החברה וכנגד מגדל ביטוח ושלושת הדירקטורים שמונו להיות חברי ועדת הדירקטוריון, בה נטען כי אין להתיר הקמת ועדת הדירקטוריון, והתבקשו סעדים הצהרתיים לפיהם:
1. אין כל תוקף משפטי ו/או תאגידי להקמת ועדת הדירקטוריון;
2. ועדת הדירקטוריון אינה רשאית להורות ו/ או להנחות נושאי משרה במגדל ביטוח, ובהתאם כי נושאי המשרה במגדל אינם רשאים לפעול בהתאם להוראותיה ו/או להנחיותיה. החברה חולקת על הטענות הנטענות בתביעה, עובדתית ומשפטית כאחת, אולם מכל מקום, לנוכח החלטת הדירקטוריון על ביטול הוועדה, ובהתאם לסעדים המבוקשים בתביעה כאמור לעיל, לדעת החברה התביעה התייתרה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email