בחירת סוכני השנה של עדיף יצאה לדרך בשיתוף יו"ר הוועדות המקצועיות בלשכה

התארים יוענקו במסגרת אירועי ועידת עדיף ה־20; המתמודדים חייבים להיות חברי לשכה בפועל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במסגרת אירועי ועידת עדיף ה-20 יוענקו תארי סוכני או סוכנות הביטוח של השנה בכל אחד מארבעת תחומי הפעילות המקצועיים בהם פועלים הסוכנים – פנסיוני, ביטוח כללי, בריאות וסיעוד ופיננסים. תהליך ההתמודדות והבחירה בזוכים נעשה בשיתוף פעולה בין לשכת סוכני הביטוח לעדיף, והמתמודדים חייבים להיות חברים בלשכת סוכני ביטוח בישראל. הזוכים יוכרזו כאמור באירועי ועידת עדיף, שיתקיימו השנה ב-23-24 בדצמבר.

סוכנות וסוכנים אשר רוצים להתמודד באחד מהתחומים יפנו בדואר אלקטרוני למערכת עדיף על מנת לקבל את טופס ההתמודדות בכתובת: [email protected]

מי יהיו סוכני הביטוח של השנה? | צילום: shutterstock
הליך הבחירה

הטפסים המלאים יועברו על ידי עדיף לוועדה המקצועית הרלוונטית בלשכת סוכני הביטוח להצבעה. כך למשל, טפסי המועמדות לתואר סוכן השנה בענף ביטוחי הבריאות תעבור לוועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח. המועד האחרון להעברת הטפסים לוועדה המקצועית הינו 3.12.2020. על הטפסים יש לצרף תעודת סוכן ביטוח בתוקף, וכן אישור עדכני על חברות בלשכת סוכני הביטוח.

בימים שלאחר מכן תבצע הוועדה, באחריות היו"ר, הצבעה בין חבריה לגבי הסוכן או הסוכנים הנבחרים לשנת 2020, ותעביר את שם הזוכה מטעמה לעדיף, לא יאוחר מה-8.12.2020. משקל הצבעות הוועדות המקצועיות של לשכת סוכני הביטוח יהיה 90%. במקביל, יועלו שמות המועמדים להצבעה גם לקהל הרחב, כחלק מהסקר הרחב אותה מבצעת עדיף לכל הקטגוריות העומדות לבחירה בהליך בחירת נבחרי השנה 2020. משקל הצבעת הקהל הרחב יעמוד על 10%.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email