ביהמ"ש דחה את תביעת סוכנות דורות נגד כלל ביטוח

קבע כי תשלם לכלל ולסוכני משנה שגם אותם תבעה סך כולל של כ־210 אלף שקל בגין הוצאות משפט הנתבעים; דורות שוקלת לערער על פסק הדין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה השבוע את תביעתה של סוכנות דורות, בבעלות סו"ב אריה קלמנזון, נגד כלל ביטוח, חברת הבת כלל פנסיה וגמל, וכן נגד 15 סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח עצמאים אשר פעלו כסוכני משנה של סוכנות דורות. השופטת צילה צפת, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, מתחה ביקורת קשה על התנהלות דורות ופסקה כי היא תישא בהוצאות של כלל ביטוח וכלל פנסיה וגמל ובא כוחם בסך 117 אלף שקל, וכן תישא בהוצאות של 12 הנתבעים האחרים ושכר טרחת בא כוחם בסך 87,750 שקל.

תביעת דורות הוגשה עוד בשנת 2013 ובה טענה להפרת התקשרות בינה לבין חברת הביטוח משנת 2013, הפרתו וביטולו, וההשלכות הנובעות מכך, הן על חברת הביטוח והן על סוכני המשנה. הרקע לתביעה היה דו"ח תפוקה וחישוב עמלת היקף מה־7 באוקטובר 2013 לפיו לדורות הייתה יתרת חובה בסך של 1.8 מיליון שקל. דורות טענה שהדו"ח שגוי וכי בניגוד להסכם עם כלל, למקובל ולנוהג, כלל פנתה לסוכני המשנה מיד עם פרוץ הסכסוך ושידלה אותם לעבוד ישירות מולה. לטענת דורות, מעבר הסוכנים לעבודה ישירה מול כלל גרם לה נזק בסך של כ־9 מיליון שקל. הסוכנות ביקשה מבית המשפט צו עשה המחייב את כלל לבצע קיזוזים מכרטיסי סוכני המשנה, לפי דו"חות שתפיק כלל, בגין פיגורים בגבייה או ביטוחים של פוליסות, ולהימנע מחיוב דורות בחובות של סוכני המשנה.

בדורות שוקלים לערער על פסק הדין | צילומים: shutterstock ,fotolia

עוד ביקשה דורות מבית המשפט צו עשה המורה לכלל לשלם לסוכני המשנה את מלוא עמלות ההיקף המגיעות להם בגין פוליסות שהוחזרו לתוקף או פוליסות פיגורים ששולמו, על פי דו"חות שתוציא כלל בעצמה. בנוסף, ביקשה דורות כי בית המשפט יחייב את כלל לשלם לה סך של 9,014,908 שקלים פיצוי בגין הפסדי עמלות לעתיד מעבודת סוכני המשנה למשך תקופה של ארבע שנים. בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט ב־12 בספטמבר 2014 אושר כתב התביעה באופן שסוכני המשנה צורפו כנתבעים לכתב התביעה אך ללא כל שינוי בסעדים שנתבעו.

קלמנזון: "פס"ד רצוף שגיאות"

בפסק הדין מתחה השופטת צפת ביקורת קשה על התנהלות דורות וקבעה: "דורות היא זו שגרמה להפרת הסכם 2013, תוך ניסיון כוחני לכופף את כלל לתנאיה, באותו אופן כוחני כפי שהיתה מורגלת לעשות משך שנים, אלא שהפעם כלל לא נכנעה".

עוד קבעה סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב: "כלל לא הפרה את ההסכם מ־2013. לכל היותר נטען שנפלו מספר שגיאות בדו"ח (שלא הוכחו ולא ידוע מה היקפן ומשמעותן הכספית). לעומת זאת הוכח כי דורות דרשה את שינוי ההסכם תוך איום שתקפיא את מכירת הפוליסות של כלל וכבר למחרת גם מימשה את האיום רטרואקטיבית מיום 1.10.13 ואף פעלה לניוד מבוטחים לחברה ביטוח אחרת. אין ספק כי מדובר בהפרה יסודית של ההסכם על ידי דורות.

בכל מקרה, על פי הסכם 2013 היתה כלל רשאית לבטל את ההסכם תוך 30 יום ממועד ההודעה ולמען הסר ספק פעלה כך". קלמנזון מסר בתגובה: "אנו לומדים את פסק הדין ונראה כבר מעיון ראשוני שהוא רצוף שגיאות ואי דיוקים. ניכר שבית המשפט לא הצליח להבין כיצד עובד עולם הביטוח וטעה בקביעותיו. מצער שלקח לבית המשפט שבע שנים תמימות לתת פסק דין בתיק ומרבית האירועים כבר מזמן לא רלוונטיים. עם זאת, אנו שוקלים להגיש ערעור על פסק דין מוטעה זה".

תגובת כלל ביטוח ופיננסים: "בתום הליך משפטי ארוך שנים, אנו מברכים על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את התביעה של סוכנות דורות נגד כלל ביטוח ופיננסים. יודגש, כי מראשיתו של ההליך, כלל טענה כי מדובר בתביעה מופרכת ומשוללת יסוד, ואנו שמחים כי לאחר שש שנים ארוכות ודיוני הוכחות רבים, בית המשפט דחה את כל טיעוני התביעה וקבע כי סוכנות דורות היא זו שהפרה את ההסכם שבין שני הצדדים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email