ביה"מ: על הממונה להיוועץ ברשות הפרטיות גם לגבי אישור סוכנות לישראכרט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביה"מ המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אישר את בקשת הלשכה להחיל את החלטת ביה"מ בנושא חברת כרטיסי האשראי "מקס", המחייבת היוועצות הממונה עם הרשות להגנת הפרטיות בהיבט של הגנה על הפרטיות, גם לגבי "ישראכרט".

הבקשה הוגשה על ידי הלשכה לפני שבוע, לאחר שהיא הגיעה להסכמה עם רשות שוק ההון ועם חברת ישראכרט, לפיה יוחל פסק דין בנושא רישוי הסוכנות ביחס לסוגיית הגנת הפרטיות שניתן בעניין חברת מקס, גם על חברת האשראי ישראכרט. בעקבות ההסכמה פנתה הלשכה לבית המשפט, באמצעות משרד עו"ד יגאל ארנון בבקשה להחיל הוראות הגנת הפרטיות גם בבחינת הרישוי של חברת ישראכרט. כאמור, ביה"מ קיבל את הבקשה. על פי הסכמת הצדדים, יידחו כל טענותיה האחרות של הלשכה בעתירתה.

ליאור רוזנפלד. מקס תוכל לעשות שימוש בנתונים האישיים של לקוחותיה מה שיפגע בפרטיות המבוטחים. צילום: גיא קרן

בחודש יולי 2020 הגישה לשכת סוכני הביטוח עתירה כנגד רשות שוק ההון בדבר האישור לחברת כרטיסי האשראי "מקס" לקבל רישיון סוכן/תאגיד. בעקבות תביעה זו קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבי"מ לעניינים מנהליים, בראשות השופט אלכסנדר רון את טענת הלשכה ביחס לשמירת פרטיות המבוטחים.

שימוש בנתונים אישיים

בעתירה טענה הלשכה בראשות הנשיא סו"ב ליאור רוזנפלד, שאף שטח את טענות הלשכה בדיון בביה"מ, כי מקס תוכל לעשות שימוש בנתונים האישיים של לקוחותיה מה שיפגע בפרטיות המבוטחים, זאת כאשר הרשות לא התייעצה בעניין זה לפני קבלת החלטתה עם הרגולטור בנושא זה  – הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

השופט אלכסנדר רון הודיע כי הוא מאמץ את טענת הלשכה לפיה על רשות שוק ההון לקבל את עמדת הרשות להגנת הפרטיות. בהתייחסו להתנגדות רשות שוק ההון לטענת הלשכה על פגיעה בפרטיות, ולגבי טענת מקס והרשות כי היא פועלת על פי חוק, קבע בית המשפט כי "כל הקשור במאגרי מידע והמדיניות הראויה לשימוש במידע זה הינו, בראש ובראשונה בסמכות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות. בהינתן שכך, נכון היה שישאל המשיב (רשות שוק ההון) לחוות דעת במישור זה, בפרט, בשים לב לכך שעל הפרק שאלה שעתידה לשוב ולעלות כל אימת שיבקשו חברות כרטיסי האשראי להיכנס לענפים נוספים, ואשר מחייבת קביעת מדיניות כוללת, ואולי אף ביקורת שיפוטית", קבע השופט רון.

השופט דרש מרשות שוק ההון לפנות ולקבל את עמדת הרשות להגנת הפרטיות ביחס למתן רישיון סוכן תאגיד לחברת אשראי ולקבל החלטה סופית בעניין על פי העמדה שתתקבל.

על פי ההסכמות ביניהן, גם הלשכה וגם ישראכרט שומרות על זכותן להעלות כל טענה, ככל שתהיה למי מהן, כנגד החלטת הממונה בעניינה של הסוכנות בתום הליך ההיוועצות עם הרשות להגנת הפרטיות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email