ביטוח במגזר הערבי ויחס חברות הביטוח כלפי המגזר

יחסי סוכני הביטוח במגזר הערבי-חברות הביטוח משפיעים רבות על עבודת הסוכנים ולא פחות חשוב – על השרות למבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשנים האחרונות חברות הביטוח מערימות קשיים על סוכני הביטוח במגזר הערבי בטענה של שכיחות תביעות ביטוח ותיקים הפסדיים. חברות הביטוח לא מציגות בפני הסוכנים את דוח התביעות ובכך גורמות לפגיעה בפרנסת הסוכן.

מכיוון ששכיחות התביעות בביטוח רכב חובה במגזר הערבי גבוהה באופן יחסי, סוכנים ערבים רבים מנותקים ממערכת ביטוחי החובה של חברות הביטוח.

“גם אם הטענה של חברות הביטוח ששכיחות התביעות במגזר הערבי גבוהה פי שניים מזו שבמגזר היהודי נכונה, חוק ביטוח חובה מחייב אותן לתת לכל אחד את האפשרות לקיים אותו. מדובר בצעד דרסטי ובלתי שוויוני בעליל", טוענים סוכנים מהמגזר. קיימים מגזרים נוספים ששיעורי התביעות בהם גבוהים, כמו העליה הרוסית, "אולם הם מפוזרים בין סוכנים ולכן החברות אינן יכולות לאתר 'סוכנים בעייתיים'".

עאמר

כאשר הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר קבע את תעריפי ביטוח החובה הוא כלל בתוכו סטטיסטיקות של התביעות של כלל הציבור, לא ייתכן שהחברות גם יגבו מכולם את התעריף שנקבע (ושכולל פרמיה שחושבה לפי כלל הלקוחות) וגם לא יבטחו לקוחות דרך סוכנים שקיימת אצלם שכיחות תביעות גבוהה.

הקריטריון של שכיחות מספר תביעות ולא היקף כספי של תביעות אינו הוגן, שכן יכול להיות סוכן עם מספר תביעות גבוה, אך עדיין הוא יותר רווחי מסוכן שיש לו מספר קטן של תביעות בהיקף כספי גדול.

עניין נוסף שפוגע בכלל הסוכנים הוא שחברות הביטוח לא מחדשות ביטוחי חובה לרכב כאשר מדובר בסוכנים או לקוחות המרבים בתביעות. לקוחות כאלה יכולים לעשות את הביטוח על ידי סוכנות הפול בלבד – גם זה מחזק את המוקדים הישירים ופוגע בסוכן.

"אנחנו לא נגד חברות הביטוח אלא בעדן, אבל צריך לפתור את הבעיה. אנחנו משלמים כל שנה אגרה כדי לעסוק בביטוח. סוגרים לנו את המחשב בטענה של שכיחות תביעות גבוהה יותר מהסקטור היהודי. החברות סוגרות מחשבים לסוכן שמגיע ל־4%־5% תביעות בתיק, בטענה שהממוצע בסקטור היהודי הוא 2.8% או 3%. זה נכון שיש תביעות אבל כשהם עושים מה שהם עושים זה עונש קולקטיבי”, לטענת הסוכנים.

כדי לצמצם את הנזקים להן טוענות חברות הביטוח בביטוחי החובה במגזר או אצל הסוכנים בכלל, יש להסדיר בחוק הגדלת סבסוד שיעור ביטוחי החובה למגזר על ידי העלאת תעריפי ביטוח החובה של כלל בעלי הרכבים במדינת ישראל, כפי שנעשה בביטוחי האופנועים המכונה 'מרכיב העמסה' אשר נקבע בעבר בחוק.

לא ניתן להמשיך לפגוע בפרנסת הסוכן אשר הוכשר כחוק. יש להסדיר בחקיקה את העניין, ולחברות הביטוח עומדים הכלים לביצוע הבדיקות הנדרשות ללקוח אשר נושא תביעות רבות ואת האפשרות לא לבטח. הפתרון של העברת הנטל לסוכן ופגיעה עיסוקו צריכה להפסק.

הכותב הוא סגן יו"ר ועדת יח"צ וקשרי חוץ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email