ביטוח בריאות לטווח קצר – הזדמנות או איום?

סוכני הביטוח צריכים ללמוד לעומק את היתרונות והחסרונות במוצרים חדשים, ולהפוך את השינויים להזדמנות עסקית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר המפקחת מגדיר כבר בפתיח שתי סיבות עיקריות שהביאו את המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר להחליט על מבנה הפוליסה המוצע. הסיבה הראשונה היא כי ”שוק ביטוחי הבריאות הינו דינמי ומתאפיין בשינויים, דוגמת התפתחות של טכנולוגיות רפואיות, שינויים בקצב אינפלציה רפואית, שינויים ברמות תחלואה ושינויים בהיקף השירותים הניתנים ברפואה הציבורית“.

הסיבה השנייה הינה כלכלית לחלוטין. לדברי המפקחת, מכיוון שהפוליסות הנוכחיות הינן לטווח ארוך, לכל החיים, חברות הביטוח מתמחרות את הסיכון העתידי כבר בעת רכישת הפוליסה ולמעשה אף אחד היום אינו יודע מהו בדיוק ה-LOSS RATIO האמיתי של אותן הפוליסות. אין ספק שלחברות הביטוח יש את הנתון, אך הוא נשמר כנראה בסודיות רבה, והציבור, כולל המפקחת על הביטוח, אינו מצליח להבין מה הרווחיות של חברת הביטוח בפוליסות בטווחי זמן של 7-15 שנים. לכן טוענת המפקחת כי המצב הנוכחי מוביל לשתי בעיות עיקריות:

1. הפוליסה אינה תמיד עדכנית, והכיסוי הנכלל בה עלול להיות לא רלוונטי עקב שינויים בענף הרפואה.

2. תמחור התוכנית מגלם מרווחים הנגזרים מחוסר הוודאות בטווח הארוך, ומייקרים את הביטוח.

רק ל-40% מהאוכלוסיה יש פוליסת בריאות מסחרית

אין ספק שהסיבות הן נכונות, ולו בחלקן. לא מעט פעמים אנו מוצאים בשוק פוליסות בריאות שלא עודכנו כבר שנים והכיסויים הביטוחיים בהן אינם מתאימים למציאות ולטכנולוגיות המתקדמות בענף הרפואה. למעשה המבוטח משלם עבור פוליסה ישנה בכיסוייה, וכנראה שבבוא היום, כאשר ייאלץ לממש אותה, יתברר כי אינה שווה הרבה, ובנוסף התשלום בגין אותה פוליסה הינו יקר.

הנה כי כן, מכל הסיבות שמציינת המפקחת על הביטוח, יש מקום לפוליסת בריאות פרטית שהכיסויים הביטוחיים בה מתומחרים כל אחד בנפרד, כך שהמבוטח יידע כמה הוא משלם עבור כל אחד מהם, יקבל החלטה איזה כיסוי מתאים לו ואיזה לא, והחשוב מכל, יחזיק פוליסת בריאות רלוונטית, שהכיסוי בה מתאים להתפתחות הטכנולוגית בענף הרפואה, ומחירה מעודכן לסיכון הביטוחי של חברת הביטוח.

אחד מעקרונות הפוליסה המוצעת הוא עדכונה על ידי חברת הביטוח אחת לשנתיים בטכנולוגיות המתקדמות והמתפתחות ברפואה, תוך בחינת הרווחיות על ידי חברת הביטוח. חשוב לציין כי הפוליסה היא לכל החיים ורק העדכון בה מתבצע אחת לשנתיים. אין ספק כי חשוב מאד ליידע את המבוטח במידה שנעשה שינוי בפוליסה, כמובן לטובתו בלבד, ומה מחירו, ואף חשוב לבקש את הסכמתו במידה שהשינוי מחייב להעלות את דמי הביטוח ביותר מ-20% לצורך העניין. חשוב לציין כבר עתה כי דרשנו ויש הסכמה על כך, כי כל שינוי כזה חייב לקבל את אישור המפקחת על הביטוח לאחר שבדקה לעומק את דרישת חברת הביטוח לשינוי זה. למען הסר הספק והחשדנות בעיני המבוטח, חשוב ליידע גם אותו כי השינוי קיבל את אישור הפיקוח.

בטיוטת החוזר, מציעה המפקחת כמה צעדים שעל חברת הביטוח לנקוט כדי ליידע את המבוטח בעניין שינוי של מעל 20% בדמי הביטוח וקבלת אישורו על כך, והיא מסכימה ברוב תמימותה כי ברגע שלא יתקבל אישור המבוטח, חברת הביטוח תהיה רשאית לבטל את הפוליסה. צעד זה של ביטול פוליסה באופן חד צדדי על ידי חברת הביטוח הינו תקדים מסוכן ומנוגד לתפישת העולם שבפוליסה לכל החיים, שכן היחידי שיכול לבטלה הינו המבוטח בלבד (פרט למקרים של חוסר תשלום הפרמיה או רמאות).

על המפקחת לקבל את עמדת הלשכה הגורסת כי כאשר לא ניתן להשיג את המבוטח, לאחר כל האמצעים שננקטו ולהשיג את אישורו, יש להמשיך ולהחזיק אותו בכיסוי מלא, בפרמיה מלאה, ולאפשר לו, אם רצונו בכך, לחזור בו ולבטל את הפוליסה רטרואקטיבית עד שנה, ולקבל בחזרה את הפרמיה העודפת שעליה לא נתן את הסכמתו.

אין להשאיר חלילה מבוטח ללא כיסוי ביטוחי שאותו רכש, ללא ידיעתו. מצב שבו חלילה יזדקק לניתוח, אך יתברר לו שהפוליסה הינה מבוטלת, ללא ידיעתו והסכמתו, הוא בלתי סביר ובלתי הגיוני בעליל. כמובן, בכל תהליך העדכון, כולל קבלת אישור המבוטח, סוכן הביטוח חייב להיות בתמונה ולדעת מי קיבל את ההודעה, מי אישר ובמיוחד מי עדיין לא אישר. חברת הביטוח אינה רשאית להתעלם מסוכן הביטוח ולבצע את כל התהליך מעל ראשו. חשיבותו של סוכן הביטוח אינה מוטלת בספק.

בהנחה שבסופו של דבר תהיה פוליסת בריאות לכל החיים, זולה בעת כניסה לביטוח בעשרות אחוזים מאשר היום, מעודכנת אחת לשנתיים בטכנולוגיות חדישות מענף הרפואה וייתכן שגם המחיר יתעדכן בעקבות כך, באישור משרד המפקח בלבד, כאשר הכיסויים הביטוחיים בה מתומחרים כל אחד בנפרד, וכמובן ניתן להוסיף כל כיסוי או כתב שירות לכיסוי הבסיסי – האם פוליסה כזאת טובה לציבור, והאם לנו, סוכני הביטוח, היא מהווה הזדמנות או איום?

אין ספק שכניסתה של פוליסה כזאת לענף הביטוח תהיה מלווה בהרבה פרסום בעיתונות וחשיפה לציבור הרחב. על פי הידוע היום, רק ל-40% מהאוכלוסיה יש פוליסת בריאות מסחרית והורדת מחירה בצורה משמעותית נותנת הזדמנות לחלק גדול מהאוכלוסיה לרכוש פוליסה פרטית. היחידים שיוכלו להסביר ולהמליץ על האפשרויות החדשות הינם סוכני הביטוח.

תחום נוסף שפותח לנו הזדמנות הוא המאבק בפוליסות הקבוצתיות. הפוליסה החדשה מוציאה את הצורך בפוליסה קולקטיבית ומעקר את ייחודיותה. הפוליסה הקולקטיבית מתאפיינת מצד אחד במחירה הנמוך ובכיסויים הביטוחיים הניתנים בה, אך מצד שני היא אינה חוזה לכל החיים ויכולה להתבטל, או לא להתחדש. מעתה, כאשר הפוליסה החדשה תיכנס לתוקף, למעשה היא תתנהג במאפיינים של פוליסה קבוצתית, אך יתרונה הגדול הוא בכך שזאת פוליסה לכל החיים.

נפתחת לנו ההזדמנות לבוא למבוטחי הקולקטיבים ולהציע להם פוליסה שתהיה דומה במחירה לפוליסה שהם משלמים במסגרת הקבוצתית, אך לכל החיים, דבר שמקנה למבוטח בה ביטחון רב.

אל לנו סוכני הביטוח להיבהל מכל שינוי שנעשה בענף. חלק מהשינויים המוצעים הינם לטובת הציבור הרחב ועלינו, כאנשי מקצוע, ללמוד לעומק את היתרונות במוצרים החדשים, לצד החסרונות כמובן, ולראות איך אנחנו הופכים את השינויים להזדמנות עסקית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email