ביטוח דירות: הריכוזיות בענף עלתה ועמה גם הגבייה שקפצה ב-3.6%

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בחג הסוכות אנחנו מצווים לוותר על מבני הקבע שלנו ולעבור להתגורר בסוכה, לזכר בני ישראל שנדדו במדבר במשך 40 שנה, שבהן חלמו על בית משלהם בארץ ישראל. כיום, עם גג קבע מעל לראשנו, אנחנו נוהגים לבטח את בתינו ליתר ביטחון. לרגל סוכות, אספנו כמה נתונים מתוך דו"ח הממונה, על שוק ההון ביטוח וחיסכון ל-2013 על תחום ביטוח הדיור.

ב-2013 פעלו בתחום הביטוח הכללי בישראל 17 חברות ב-15 ענפים. סך דמי הביטוח שגבו החברות הסתכמו ב-18.7 מיליארד שקל, 3% יותר מהגבייה ב-2012. תחום הדיור היווה 8.4% מכלל דמי הביטוח, שהם כ-1.5 מיליארד שקל, תוך שהגבייה בענף עלתה ב-3.6% יותר מ-2012.

כמו בשאר ענפי הביטוח העיקריים, גם בענף הדיור חל גידול בריכוזיות ב-2013 לעומת 2012. אחת הסיבות המרכזיות לגידול בריכוזיות היא הפסקת פעילות חברת אליהו. כלל אוחזת בנתח השוק הגדול ביותר בביטוח מקיף לדירות – 17%. אחריה ניצבות הראל והפניקס, עם 14% ו-13.7% בהתאמה.

מנורה אוחזת בנתח שוק של 12.9% ומגדל ב-12.6%. ביטוח ישיר מחזיקה בנתח שוק של 7.8% ו-AIG ב-6%. את הרשימה סוגרת שלמה חברה לביטוח עם נתח שוק של 0.53% בלבד. שיעור הנזקים – היחס בין התביעות ששולמו והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח לבין הפרמיות שהורווחו – בביטוח הדירות עמד על 52% בענף, בעוד שב- 2012 הוא עמד על 45%. באליהו עמד השיעור על 74%, במגדל הוא עמד על 59%, בהפניקס ובכלל על 54%, במנורה ובאיילון על 52%, ובהראל עמד על 49%.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email