ביטוח משנה – Reinsurance

פרופ' זיו רייך מסביר מהו ביטוח משנה, אילו סוגים קיימים בשוק וכיצד נמקסם את היתרונות מהשימוש בו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מה זה ביטוח משנה?

ביטוח משנה הוא סוג של חוזה ביטוח בין מבטח משנה לבין חברת הביטוח שבו מבטח המשנה מתחייב לשפות את חברת הביטוח בגין הנזקים המכוסים בפוליסות שהנפיקה חברת הביטוח לציבור, כל זאת במסגרת תנאי החוזה ותחת המגבלות. זוהי שיטה לפיזור סיכונים בין חברות הביטוח השונות על מנת למנוע מעצמן נזק כבד – "קטסטרופה", על ידי הסכם שבמקרה ביטוח, מבטח המשנה ישתתף איתן בהוצאות.

באמצעות מבטחי משנה חברת הביטוח מוסרת חלק מהסיכון שלה, או את כל הסיכון, למבטח משנה בתמורה לתשלום. הסכם זה של חברת הביטוח עם מבטח משנה, אינו פוגע בתנאים של המבוטח בחברת הביטוח, בדרך כלל המבוטח אינו יודע על כך, אבל באמצעות מבטח משנה חברת הביטוח יכולה לפתח ולהתרחב בתחום או ענף מסוים ולפזר סיכונים.

סוגי ביטוח משנה

1. ביטוח משנה פקולטטיבי (רצוני) – חברת הביטוח פונה למבטח משנה שיבטח אותה בענף מסוים. למבטח המשנה ישנה היכולת לקבל או לדחות את הענף המוצע לו, או לקבל אך להגביל בתנאים מסוימים.

בסוג ביטוח משנה זה תשתמש חברת הביטוח כאשר אינה יכולה או אינה רוצה להשתמש בחוזה הענפי שיש לה באותו ענף.

2. ביטוח משנה אובליגטורי (חוזי) – מבטח המשנה מבטיח בחוזה מוסכם מראש, לקבל את כל הענפים שיועברו לו על ידי חברת הביטוח בהתאם לתנאים ולהגבלות שסוכמו בחוזה.

חברת הביטוח לא צריכה לקבל אישור פרטני לכל ענף אשר היא מעוניינת לבטח, אך נדרשת להעביר דוחות למבטח המשנה לגבי כלל הענפים שלה.

הגבלות:
– קיים סכום ביטוח מקסימום לכל פוליסה.
– קיבולת מקסימאלית – כמה סיכון מקבל על עצמו מבטח המשנה, לכל השנה.

סוגי חוזים בביטוח משנה

חוזים יחסיים:

1. חוזה "מכסה" QUOTA SHARE – לפי חוזה זה מקבל מבטח המשנה אחוז קבוע מכל תביעה בענף הביטוח שהוסכם מראש בחוזה, כאשר תמורתו הוא מקבל את אותו אחוז בפרמיות. לפיכך, מקבל בסוף כל רבעון מבטח המשנה מחברת הביטוח על פי הדיווח אחוז קבוע מסך הפרמיות באותו ענף, וכאשר תשלם חברת הביטוח תביעות בעבור אותן הפוליסות ידווח למבטח המשנה והוא יקבל את אותו אחוז מהתביעות ששולמו בפועל (פרמיה נטו).

לדוגמא: 30% מהסיכון יעבור למבטח המשנה ומטבע הדברים גם 30% מהפרמיות לסיכון יעבור למבטח המשנה.

2. חוזה "מותר" SURPLUS – על פי ההסכם חברת הביטוח נושאת בכל נזק עד לסכום ביטוח מסוים והמבטח הישיר יקבע מה יהיה חלקו של מבטח המשנה בכל סיכון, אם בכלל. המבטח הישיר רשאי למסור למבטח המשנה כפולות שיער עד למספר המירבי של כפולות שנקבעו בחוזה ביטוח המשנה.

לדוגמא: חוזה של 10 כפולות פר פוליסה עם שייר עצמי של 100 אלף שקל מביא לסכום ביטוח של מיליון שקל.
– היחס השתנה בהתאם לסכום ביטוח.
– על פי החוזה הזה השייר העצמי תמיד יהיה 100 אלף שקל.
– אם אני עושה פוליסות של 100 כפולות, אין לי בכלל שייר עצמי.

חוזים לא יחסיים:

3. חוזה "הפסד יתר" EXCESS OF LOSS – מבטח המשנה מקבל שיעור מסוים מכל הפרמיות בענף שהוסכם מראש בחוזה, תמורתו הוא מכסה נזקים מעל סכומים מסוימים עד גובה גבול אחריותו לפי החוזה.

לדוגמא:
– עד סכום ביטוח מסוים מבטח המשנה אינו אחראי, להבדיל מהחוזים שראינו עד כה שמבטח המשנה מעורב מהשקל מראשון .
– כל התביעות בין 2 מיליון ל־ 5 מיליון מבטח המשנה ישלם.

4. חוזה "ערבות לשיעור נזקים" – STOP LOSS מבטח המשנה מקבל שיעור מסוים מסך הפרמיות בענף אליו מתייחס החוזה ותמורתו הוא מכסה הפסדים או נזקים בסוף השנה, מעל לסכום שנקבע מראש בענף אליו מתייחס החוזה. (הפסדים = הפסד חיתומי, כלומר סך התביעות היה גבוה מסך הפרמיות באותו ענף).

מדוע חברת ביטוח תבטח עצמה בביטוח משנה:
– הגנה מ"קטסטרופה"
– ערכים מוספים – הערך המוסף שמקבל המבטח הישיר ממבטח המשנה. לפעמים לחברת הביטוח אין מספיק ניסיון בביטוחים או ביישוב תביעה מסוימת, אז חברת הביטוח יכולה להיעזר בידע של מבטח המשנה גם בתהליך החיתום או הקבלה לביטוח וגם בתהליך התביעה עצמה.
– פיזור סיכונים – ייצוב התוצאות החיתומיות. בענף הביטוח יש את חוק המספרים הגדולים וככל שיהיו לנו יותר מקרים כך נהיה בהתפלגות יותר נורמלית והתוצאה תהיה יותר מדויקת, אם אני רוצה לייצב את התוצאה החיתומית,  ככל שאפזר יותר, התוצאה החיתומית שלי תהיה יותר מדויקת.
– שיפור החוסן הפיננסי של חברת הביטוח.
– הגדלת הקיבולת של המבטח – אחד המושגים הכי משמעותיים בביטוחי משנה הוא קיבולת, שזהו הון מסוים, אם ארצה להגדיל את הקיבולת שלי אני צריך את מבטחי המשנה. הקיבולות יכולות להיות פר פוליסה, זאת אומרת שבתחום מסוים לא ארצה לקחת יותר ממיליון שקל סיכון, אז אעביר למבטח המשנה ובכך אסתכן פחות.

לסיכום, ישנם מספר סוגי חוזים של מבטחי משנה אשר חברות הביטוח יכולות להיעזר בהם על מנת להרחיב את עצמן וגם לשמור על המשך קיומן על ידי פיזור הסיכון. בארץ אין מבטחי משנה אלא רק בחו"ל.

הכותב הוא דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email