ביטוח נסיעות לחו"ל – שתיקת המילואימניקים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מבצע צוק איתן, שכולנו תקווה יהא בקרוב מאחורינו, הדגיש ביתר שאת את העוול שנעשה לאנשי המילואים היוצאים לחו"ל בפוליסות שנערכו להם, הן מצד סוכני הנסיעות וחברות התעופה והן צד חברות הביטוח בפוליסות נסיעות לחו"ל.

על פי אמצעי התקשורת, במהלך המבצע גויסו למעלה מ-80 אלף אנשי מילואים, רובם ככולם בצו 8. כידוע, אפשר לרכוש פוליסה לנוסעים לחו"ל תקופה ארוכה לפני הנסיעה, תוך שהמבטחות מעניקות פיצוי עקב ביטול לתקופה שבין חודשיים לשבוע לפני מועד היציאה לחוץ לארץ. סוכני הביטוח, ובצדק, מציעים ללקוחותיהם להזדרז עם הרכישה ולערכה מבעוד מועד, כדי לספק את מרכיבי הביטוח שחלים על ביטול נסיעה עוד לפני עזיבת הארץ שכוללים מקרים כמו אשפוז או תאונה, מוות של מבוטח או קרוב משפחה, או ביטול טיסה עקב אסון, טבע, מגיפה וכיוב' בארצות היעד, וכן שריפה או הצפה בבית המבוטח.

גם נושא שירות מילואים יכול להוות מקרה ביטוח ולהקנות את הזכות לקבל פיצוי עקב ביטול נביעה. להלן נוסח בפוליסה "מדיכלל עולמי" של חברת כלל בסעיף 5.1.6: "קריאתו של המבוטח לשירות מילואים על פי צו קריאה מיוחד (צו 8) על ידי גורם צבאי מוסמך, עקב מצב חירום צבאי וצו הקריאה במיוחד נמסר למבוטח לאחר הוצאת פוליסה זו ולתקופת הנסיעה, כולה או חלקה, וזאת חרף האמור בחריג הקבוע בסעיף 2.7 לחלק 3".

איזו תקופה לפני הנסיעה חברות הביטוח מתנות כתנאי לכיסוי? חברות הביטוח הראל וכלל לא מגבילות את התקופה. חברות הביטוח מגדל והפניקס משתמשות בהגדרה דומה ואולם דורשות שהגיוס ייארע בתקופה של שבעה ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח לחו"ל.

חברות הביטוח הפניקס, כלל ומגדל מתנות את הפיצוי בגיוס חירום של המבוטח לשירות מילואים על פי צו קריאה מיוחד, צו 8, על ידי גורם צבאי. חברת הראל הגדילה לעשות, כשהתנתה את הכיסוי רק למקרה שבו "הביטול נגרם מחמת מלחמה בהיקף מלא שהוכרזה בין ישראל למדינה זרה".

משמע הלכה למעשה כי כל המבוטחים שרכשו פוליסה בהראל ונקראו בצו 8 לשירות מילואים לא זכאים לשום פיצוי, שהרי בצוק איתן אין המדובר בהכרזת מלחמה, ולא בעימות עם מדינה זרה, ולמעשה כל תשלום של הראל בגין ביטול יותנה ברצונה הטוב בלבד. גם באשר לשיעור הפיצוי אצל חלק מהמבטחות ישפה המבטח את המבוטח עד 80% מהסכומים שכבר שולמו על ידו לגבי הנסיעה ושלא ניתן לקבלם בחזרה ולא יותר מסך של 7,000 דולר. אצל אחרים, דוגמת חברת הראל, הפיצוי הוא רק עבור כרטיס הטיסה של חייל המילואים ורק עבור כרטיס במחלקת תיירות, מבלי להביא בחשבון הוצאות שהייה, בתי מלון והזמנות אחרות שנערכו מראש.

ברור לכל בר דעת כי צו 8 יביא – בוודאי במקרים שבהם הנסיעה הינה לחופשה – לביטול הנסיעה של כל המבוטחים על פי אותה פוליסה. לא למותר לציין כי עלות חופשה משפחתית לזוג עם שלושה ילדים עשויה להגיע ל-10,000 דולר ולעתים אף כפליים מכך. מכמה פניות שקיבלתי מסוכנים עולה כי מבטחות מוכנות לאשר פיצוי אך ורק למבוטח שזומן בצו 8 – ואילו אינן מוכנות לשאת בעלות ביטול הנסיעה עקב מצב חירום וצו 8 למשפחתו שנותרה בארץ, מייחלת ומחכה לשובו.

כאן המקום לפנות לאחראים אצל חברות הביטוח ו/או במשרד המפקח על הביטוח ולבקש עריכת שינויים והתאמות (לרבות עדכון פרמיה ככל הנדרש משאר בני המשפחה), כדי לתת כיסוי מתאים לסיבות ולצרכים, או אולי אפילו לתת אפשרות להוספת ריידר לפוליסה שמכסה במקרים כאלה.

אכן עד לפני תריסר שנים במבצע חומת מגן, חולקו צווי 8 במשורה וגיוסי חירום נערכו רק במלחמות כמו מלחמת לבנון הראשונה ומלחמת יום הכיפורים. ואולם לאור המצב הביטחוני והניסיון המצטבר כי אחת לשנתיים-שלוש עולה הצורך בגיוס כזה, יש מקום לבצע התאמה לצורך הביטוחי ולאפשר רכישת כיסוי ביטוחי מתאים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email