ביטוח סייבר – הכיסויים המוצעים

לקראת כנס אלמנטר 2018 , נערוך ראיונות עם חברי ועדת הביטוח הכללי - השבוע: סו"ב גיל סופר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מזה תקופה ארוכה אנו עדים להתפשטות מתקפות הסייבר על ארגונים, חברות ומדינות. חדירת גורמים עוינים למערכות המידע למטרות ריגול, כופר או סתם לשם גרימת נזק בזדון נעשה דבר שבשגרה ולא עובר יום שגוף או אדם כלשהו לא נפגע מהתופעה. אחד הדברים שמאפיינים את התופעה הינו שהרבה פעמים הגופים שנפגעים לא מדברים על כך על מנת למנוע פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין המקצועי שלהם. חשוב לזכור, שככל שאנו מתבססים על הטכנולוגיה בחיינו הפרטיים והעסקיים כך החשיפה לנזקים במרחב הסייבר הולכת ועולה וצריך להפנים את העובדה שביטוח סייבר צריך להיות חלק בלתי נפרד ממערך ביטוחי העסק של המבוטח כשם שמבטחים אותו כנגד סיכוני רכוש ו/או חבויות רגילים.

סופר

היות שהחשיפה קיימת אצל כל אדם או גוף שמשתמש במערכות מידע יצאו בשנים האחרונות חלק מחברות הביטוח בתוכניות ביטוח מיוחדות ובתעריפים סבירים יחסית, שנועדו לתת מענה לחשיפות הקיימות בתחום זה וחשוב להציע את הביטוח הנ"ל למבוטחים. להלן עיקרי הכיסויים המוצעים על ידי חברות הביטוח השונות – כמובן, שנוסח הפוליסה של כל חברה וחברה הוא הקובע.

הפוליסה מקנה כיסוי לשני סוגי סיכוני סייבר מרכזיים:
1. נזק למבוטח עצמו (צד ראשון)
2. חבות בגין אירוע סייבר אצל המבוטח ואשר גרם נזק לצד ג’

ביטוח סייבר צד ראשון

כיסוי בגין גניבת סייבר, סחיטת סייבר והוצאות שיקום הרשת של המבוטח. כמו כן, כיסוי לאובדן תוצאתי עקב אירוע סייבר שפגע במערכות המחשוב של המבוטח, וכן "הוצאות תפעול סבירות נוספות", אשר נגרמו למבוטח במהלך תקופת השיקום, עקב אירוע הסייבר.

בחלק מהתוכניות ניתן לרכוש הרחבה בדבר הוצאות סבירות הכרחיות שהוציא המבוטח והנדרשת על פי דין, בקשר עם הודעה לצד ג' (נפגע) בדבר אירוע הסייבר.

ביטוח חבות סייבר כלפי צד ג'

הגדרת החבות המכוסה הינה רחבה וכוללת, בין היתר, חשיפת מידע, הפרת פרטיות, החדרת וירוס, הפרת זכויות יוצרים או הוצאת דיבה כלפי צד ג' עקב אובדן או נזק לנתונים של האחרים השמורים אצל המבוטח. ניתן לרכוש הרחבות נוספות בהתאם לתוכניות הביטוח של כל חברה וחברה.

יש לציין, כי ניתן לרכוש את הכיסוי כהרחבה לפוליסת בית העסק של המבוטח או כפוליסה עצמאית מפני סיכוני סייבר – הדבר תלוי בתחום פעילותו ובהיקף פעילותו של העסק.

לסיכום, גם אם מדובר בביטוח חדש ופחות מוכר עלינו הסוכנים להרים את הכפפה ולהציע ללקוחותינו את הביטוח הנ"ל. בהזדמנות זו ברצוני להוסיף כי בכנס האלמנטרי הקרוב באילת נקדיש מספר הרצאות לסיכוני הסייבר כאמור.

הכותב הוא סמנכ"ל לידור סוכנות לביטוח, חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email