ביטוח סיעודי קבוצתי – כלוב של זהב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מאות אלפי מבוטחים משלמים מדי חודש פרמיות מוזלות, במסגרת ביטוח סיעודי קולקטיבי – קבוצתי. הביטוח הקולקטיבי בוטל, חלק גדול מהמבוטחים נותרו ללא ביטוח וחשופים לסיכון כלכלי עצום במקרה של מצב סיעודי. זמנם של אלה שעדיין לא חשופים אוזל, מכיוון שהביטוח עומד להסתיים ולא יחודש. בקרוב, יישארו גם הם ללא ביטוח או כיסוי ביטוחי חליפי.

העלייה המואצת בתוחלת החיים והתקדמות הרפואה בארץ ובעולם העלתה משמעותית את הצורך והמודעות לביטוח סיעודי. לכן, ענף הביטוח הסיעודי צמח מאוד ומגלגל כיום למעלה מ-3 מיליארד שקל בשנה. חלק מהביטוחים הסיעודיים נרכשו על ידי לקוחות באופן פרטי, באמצעות סוכן ביטוח, כפוליסה פרטית, והם המבוטחים שנהנים מתנאים ומתעריפים מצוינים שכיום אי אפשר לקבל, אך רוב הביטוחים הסיעודיים שווקו עד היום במסגרת ביטוח קבוצתי/ קולקטיבי.

הרוב הגדול שווק על ידי קופות החולים. ביטוח קבוצתי הוא הסכם בין גוף המעסיק כמות גדולה של עובדים, או מאגד קבוצה גדולה של חברים, המהווים כוח מול חברת הביטוח, לבין חברות הביטוח. בניגוד לביטוח סיעוד פרטי, שהוא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח והוא מובטח למשך כל חיי המבוטח ואינו בר שינוי, בביטוח הקולקטיבי מדובר בהסכם בין המעסיק או הגוף המנהל, לבין חברת הביטוח.

כלומר, המבוטחים עצמם נרשמים כמוטבים בלבד, מה שלא מקנה להם זכויות כלשהן, בעניין שינויים בתוכנית הביטוח. למבוטחים בביטוח קולקטיב אין אפשרות להתאים את המוצר הביטוחי לעצמם ולשנות אותו לצורכיהם. כמו כן, אין ערכי סילוק/ צבירה שנצברים בתוכנית. הם אינם צד להסכם, אלא מבוטחים בתנאים שנקבעו עבורם, אך כמובן ישלמו פרמיה נמוכה משמעותית, ביחס לביטוח פרטי.

בניגוד לביטוח הפרטי, כדי להוזיל את הפרמיה של הביטוח, ההסכם לגבי המוצר הביטוחי הוא לתקופה קצובה ומוגבלת, בדרך כלל שלוש-חמש שנים בלבד וללא צבירת ערכי סילוק, שיגרמו לביטוח להיות בתוקף, בערך מוקטן, גם לאחר תשלומי הפרמיות. ההסכם יתחדש או לא יתחדש, על פי שיקולים מסחריים של חברת הביטוח ושל הגוף המנהל, ללא יכולת התערבות של המבוטחים.

כלומר, אם חברת הביטוח חישבה אקטוארית רווח לגבי אותו גוף מבוטח, היא תציע המשכיות הביטוח למשך תקופה מוגבלת נוספת, אך אם הרווחים אינם מספקים אותה, או שנגרם הפסד אקטוארי, חברת הביטוח לא תסכים לחדש את הביטוח, תשנה את הפרמיה לתשלום מכל מבוטח, תשנה את הכיסויים הביטוחיים, או כל שילוב אפשרי, בין החלופות.

ניסיון העבר מראה הפסד אקטוארי, מה שהביא את חברות הביטוח לביטול ביטוחים קולקטיביים. עד 2011 היו עובדי קרן מקפת מבוטחים בביטוח קבוצתי של חברת כלל. במועד חידוש הביטוח עשתה חברת הביטוח את החישוב האקטוארי, בהתחשב בגילם המבוגר של העובדים, מה שהביא אותה להחלטה לא לחדש את ההסכם הביטוחי עמם. ואולם מדובר במבוגרים, שהסיכוי שלהם ליהפך לסיעודיים הולך וגדל, וברור היה להם שהם חייבים להמשיך את הביטוח באופן עצמאי ולא להיחשף לסיכון של להיות סיעודי ללא ביטוח מתאים.

בדיקה קצרה העלתה, שהפרמיה החודשית לביטוח סיעודי באופן עצמאי, בסביבות גיל 60 היא מאות ואלפי שקלים. מדובר בפרמיות חודשיות גדולות מאוד, שאדם ברמה כלכלית ממוצעת לא יכול לעמוד בהן וכל אדם סביר, שאינו מיליונר, לא יכול לעמוד בהן. העניין הגיע למשרד האוצר, למפקח על הביטוח והשנה התקבלה החלטה נכונה על איסור שווק ביטוח סיעוד קבוצתי. המשמעות של האיסור על שווק ביטוח סיעוד קבוצתי: מאז אי אפשר להצטרף לביטוח סיעודי דרך מקום העבודה או קיבוץ. ביטוח ייעשה אך ורק בפוליסה אישית.

הביטוח הסיעודי הקבוצתי היחיד שעדיין ישווק יהיה של קופות החולים. בשל הביטוח הקבוצתי מאות אלפי ישראלים שחצו את גיל 60 חשופים לסיכון גדול מאוד ליהפך לסיעודיים, מבלי שיש להם ביטוח או גב כלכלי אחר והסיכון הסיעודי הולך וגובר בקצב מואץ. רק אלה שרכשו ביטוח סיעודי פרטי שמרו לעצמם על הזכויות ועל הוותק ומוגנים כלכלית מנפילה אל בור עמוק. הביטוח הקולקטיבי היחיד שנותר הוא באמצעות קופות החולים. הביטוחים הסיעודיים שייכים לחברות הביטוח ומשווקים על ידי קופות החולים.

גם ביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים לא יחזיק לאורך זמן, אבל הנזק שייגרם למבוטחים יהיה עצום וחדי העין יכולים כבר עתה להבחין בניצנים של בעיות, למשל, בעת מעבר בין קופות חולים: מבוטח בביטוח סיעודי דרך קופת חולים שמעוניין לעבור לקופת חולים אחרת, עשוי לאבד את הביטוח בעת המעבר מקופה לקופה, עקב החיתום הרפואי המחודש שעליו לעבור, בעת ההצטרפות לביטוח הקולקטיבי של הקופה.

בשל הרפורמה בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, כדי להזדקן בכבוד, חשוב מאוד ליידע את כל המבוטחים בקולקטיבים, לרבות מבוטחי קופות החולים השונות, לפעול לטובת רכישת ביטוח סיעודי אישי, עם חוזה מובטח לכל החיים, בהתאמה אישית. גם אם הביטוח יהווה השלמה לכיסויים של קופות החולים, הוא יותאם לצורכי כל מבוטח, בהתחשב במצבו הרפואי של המצטרף וליכולתו הכספית, בפרמיה קבועה, עם ערכי צבירה, באופן שזכויותיו יצטברו בעת הפסקת תשלומי הפרמיה. הביטוח יהיה בפרמיה קבועה, ללא אפשרות שינוי או ביטול של חברת הביטוח, עם אפשרות לפיצוי מוגדל בעת אשפוז סיעודי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email