ביטוח שותפים: כך תגנו גם על השותפות וגם על היורשים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביטוח שותפים הנו סוג של ביטוח הבא למנוע טלטלה עסקית וכלכלית עקב מות אחד משותפי שותפות או בעל שליטה
(ככל שמדובר בתאגיד). משמעותו: הסדרה מראש של יחסי השותפים והגנה על השותפות מחד, ועל יורשים מאידך בעת פטירת אחד השותפים.

בסיס הרעיון הוא כי בעת פטירת אחד השותפים, ישולם חלקו כסכום ביטוח ליורשיו וכתוצאה מכך השותפות ו/או התאגיד ימשיכו להתנהל כנדרש. נושא זה צריך להיות מוסדר כחלק מהסכם ההתארגנות או המייסדים בין השותפים ובסיסו, סעיף 42 לפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל”ה, 1975, “במקרה שאחד השותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל, תפורק השותפות אלא אם נקבע אחרת בהסכם שבין השותפים”.

עו"ד הראל | צילום: עצמי

פטירת אחד השותפים אמורה להוביל לתרחישים כדלקמן: כניסת יורשים אשר לא בהכרח מתאימים לניהול וקבלת החלטות בתאגיד/שותפות כאמור. לחלופין, פירוק השותפות פשוטו כמשמעו תוך חלוקת נכסים בין השותפים הנותרים לבין עזבונו
של הנפטר. קיימת גם אפשרות של מציאת שותף חדש אשר ירכוש את חלקו של הנפטר מיורשיו ויכנס לנעליו.

ביטוח שותפים עשוי להוות פתרון רצוי לסיטואציה שנוצרה, שכן עריכתו תאפשר מחד העברת חלקו של הנפטר לשותפים האחרים, מבלי לפגוע בפעילותו השוטפת של התאגיד/שותפות והמשך קיומו הסדיר והתקין. מאידך, יזכו יורשי הנפטר לתמורה הולמת בדמות סכום ביטוח אשר ישקף ככל הניתן את חלקו של הנפטר בעסק ויאפשר להם לשמור על רמת חיים סבירה תוך הקטנת הפגיעה הכלכלית שנגרמה עקב מותו.

כדי לממש את האמור לעיל נדרש להגדיר בהסכם המייסדים או ההתאגדות את שווי התאגיד/שותפות (ולעדכנו מעת לעת). להגדיר נכון את חלקו של כל שותף, תוך תרגום נושא זה לסכום ביטוח (ריסק למקרה פטירה), כאשר בעל הפוליסה יכול להיות השותף עצמו או השותפות/תאגיד (ההוצאה בעניין אינה מוכרת לצורכי מס). לבסוף, יש להגדיר מוטבים בעת פטירה באופן שבו יורשי הנפטר יזכו לסכום הביטוח כאמור, אך במקביל חלקו של השותף הנפטר יועבר לידי שאר השותפים בתאגיד/שותפות.

צעד אחר צעד: כך עושים ביטוח שותפים

1 עורכים הסכם מייסדים בין השותפים אשר יכלול סעיפים רלוונטיים המסדירים את נושא פטירת מי מהשותפים

2 עורכים פוליסות ביטוח מסוג ריסק אשר המוטבים בהן הם יורשי השותף המבוטח

3 מסדירים מראש ובכתב את ידיעת והסכמת בני המשפחה הרשומים כמוטבים לביצוע האמור

4 מעדכנים את סכומי הביטוח בפוליסות מעת לעת בהתאם לשווי העסק ולחלקו של כל שותף בו

5 מגדירים ומסדירים את הנושא במסגרת צוואה תואמת לשותף הרלוונטי, נושא אשר אמור למנוע טענות ודרישות יורשים כאלו ואחרים בעת פטירה

 

משרד קן-דרור הראל ושות' משמש כיועץ משפטי של חברי הלשכה במחוזות דרום, שפלה וחיפה והצפון. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email