ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – מדריך

לכבוד פתיחת שנת הלימודים, מרכז סו”ב שלומי גילה את עיקרי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים המשולם על ידי ההורים דרך הרשות המקומית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מאחר וטרם פורסמה הפוליסה לשנת הלימודים 20/21, ההתייחסות היא לפוליסה של שנת הלימודים 19/20, מתוך הנחה שלא יהיו שינויים גדולים.

המבוטח בפוליסות אלו הן הרשויות המקומיות אשר צירפו את התלמידים שלהן לפוליסה. המוטב בפוליסה הם התלמידים וההורים בתפקיד (כפי שיפורט בהמשך).

שלמה גילה. | צילום: אילנית גילה

הפוליסה מכסה את כל תלמידי המוסד החינוכי וכמו כן, הורים המשתתפים בפעילות בית הספר כהורים מלווים בטיולים או פעילויות אחרות דומות והיא מכסה את חברי הנהגת ההורים הישובית/ארצית במסגרת פעילותם.

כאשר בוחנים את הכיסויים, אני מתחיל לבחון את החריגים, להם אין כיסוי, ואלו הם:

 • פציעת תלמיד בתאונת דרכים שלא במסגרת
 • פעילות בית הספר
 • פגיעות כתוצאה מרעידת אדמה
 • כיסוי לפגיעות ממלחמות/פיגועים
 • פיצוי על נכות קבועה הקטנה מ־ 5%
 • פיצוי על נכות כתוצאה מפגיעה אסתטית
 • פיצוי על נכות נפשית כתוצאה מהטרדה מינית
 • כיסוי על פגיעה כתוצאה מטיפול רפואי/רשלנות רפואית

  אז מה מכסה הפוליסה?
 • פיצוי למקרה מוות: 148,125 שקל לתלמיד ולהורה בתפקיד.
 • התלמידים מכוסים למקרה נכות מלאה וקבועה
 • פיצוי של עד 592,500 שקל (כולל תוספת חומרה), הורים עד לסכום של 395 אלף שקל.
 • במקרה של נכות מעל 80% תשולם תוספת חומרה של 50%.
 • במקרה של נכות זמנית ישולמו לתלמיד 209 שקל ליום בתנאי שהיה במצב זה מעל 55 ימים ברציפות, אך לא יותר מ־ 90 יום.
 • במקרה של נכות זמנית להורה בתפקיד ישולם סכום של 209 שקל ליום בתנאי שהיה במצב זה לפחות 45 יום ברציפות, אך לא יותר מ־ 90 יום/ תאונת דרכים במסגרת פעילות בית הספר מכוסה גם בארץ וגם בחו”ל.
 • כל פגיעה בחו”ל במסגרת פעילות רשמית של בית הספר/העירייה/משרד החינוך.

  הפוליסה תחזיר כספים שהוצאו ולא מכוסים במסגרת חוק בריאות ממלכתי למעט:
 • הוצאות שמשולמות על ידי גורם אחר/
 • הוצאות לטיפולי שינים
 • הוצאות בגין יעוץ לקביעת אחוזי נכות/הכיסוי הנ”ל מוגבל לסך של 10% מההוצאה הרפואית בפועל לכל מקרה הבטוח או 105 מהתגמול לו זכאי הנפגע, הנמוך מביניהם.
 • בפוליסה יש גם כיסוי לחילוץ, כולל חילוץ מוטס על סך 235,100 שקל למקרה ולתקופה.
 • קביעת אחוזי נכות בפוליסה היא לפי המבחנים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה תשט”ז – 1956 על כל תיקוניהם), למעט תקנה 15 ו/או 16 לאותן תקנות.
 • עלות הפוליסה היא 49 שקל לתלמיד והגבייה נעשית על ידי הרשות המקומית.

  הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email