ביטחתם את המחשב הנייד לפני הטיסה? שימו לב לאותיות הקטנות

מה כוללת פוליסת נסיעות חו"ל, מדוע חברת הביטוח דחתה תביעה בגין אובדן מחשב ומה החליט בית המשפט?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עונת הקיץ בעיצומה, הקורונה מאחורינו (בינתיים), וכל מי שיכול כבר ארגן לעצמו כרטיס טיסה לטיול משפחתי או הופעה מעבר לים.

כחלק בלתי נפרד מההכנות לחו"ל המחשבות על מה לשים במזוודה (שאולי לא תגיע) לטובת טרולי קטן שיעלה למטוס, רוכשים הנוסעים פוליסת נסיעות לחו"ל שתפקידה העיקרי לבטח את הנוסעים ולתת להם כיסוי ביטוחי למצב רפואי שאירע להם בחו"ל.

המחשב הנייד נשכח על הדלפק בשדה התעופה | צילום: Shutterstock

בנוסף, מעניקה הפוליסה כיסויים מיוחדים, לבחירת המבוטח, בין היתר, בנוגע לרכוש שהמבוטח נושא עמו, לרבות הרחבות שונות למכשיר טלפון נייד, לציוד אלקטרוני משוכלל, מצלמה יקרת ערך ועוד. זה המקום להדגיש כי לעיתים הטסים לחו"ל לא ערים לעובדה כי על אף הסכום הגבוה שמפורט לעניין כבודה, בפועל קיימת מגבלת פיצוי לפריטים מסוימים וחלקם גם לא מכוסים, אלא אם נרכשה הרחבה ספציפית, ולכן כדאי להתייעץ עם סוכן הביטוח ולהתאים את הצרכים הביטוחיים הרלוונטיים לנסיעה.

הנייד שאבד

בבית המשפט לתביעות קטנות נדונה תביעה של נוסע שדווקא היה מודע לצרכים הביטוחיים שלו, לכן רכש הרחבה גם למחשב הנייד עימו הוא טס לחו"ל לצורך כיסוי אובדן או גניבה של מחשב נייד.

לטענתו, בזמן ההמתנה לטיסה הוא הניח את המחשב הנייד בסמוך לדוכן בשדה התעופה. הוא גילה את דבר האובדן של הנייד לאחר שהטיסה המריאה ודיווח על כך למוקד אבדות בשדה התעופה, אך עקבותיו של הנייד לא אותרו. 

המבוטח הגיש בקשה למימוש זכויותיו מחברת הביטוח, אך חברת הביטוח הודיעה לו כי לצערה היא תאלץ לדחות א תביעתו לאור החריג המופיע בפוליסה באופן ספציפי ביחס למחשב נייד ולפיו: "לא ישולמו תגמולי ביטוח…גניבה או אבדה למחשב אישי נישא שלא הוחזק בתיק הצמוד למבוטח או שלא הוחזק בכספת במלון".  

כאמור, המחשב הנייד הונח על הדלפק ולא היה צמוד למבוטח ולכן דין דרישתו לשיפוי להידחות. חברת הביטוח אף הוסיפה טענה להתרשלות המבוטח בהתנהלותו. המבוטח, אשר לא היה שבע רצון מהעובדה שרכש ביטוח ספציפי לאובדן או גניבת המחשב הנייד, ובפועל בקרות מקרה ביטוח נדחה מכיסוי פנה לבית המשפט לתביעות קטנות בדרישה לעשיית צדק ובשאלה מאוד בסיסית:

אם הכיסוי לאובדן או גניבה, יחול רק כאשר המחשב הנייד נמצא בתיק הצמוד למבוטח או בכספת המלון… אזי כיצד יכול להתרחש מקרה הביטוח באובדן? הרי לכאורה כאשר התיק צמוד כל הזמן למבוטח (ובתוכו המחשב הנישא) הרי שאובדן לא יכול להתרחש ואם הוא לא יכול להתרחש מדוע יש לו כיסוי ביטוחי?

כאשר נשאלה נציגת חברת הביטוח בדיון, מה הם המקרים בהם יתרחש "אובדן", היא לא מצאה את המילים לתת דוגמאות.

לאחר הדיון קבע בית המשפט כי פוליסת הביטוח קובעת מפורשות בהרחבה שרכש המבוטח כי יינתן כיסוי ביטוחי בגין אבדה של מחשב נישא. החריג לפיו על המחשב הנייד (כתנאי לכיסוי ביטוחי) להיות בכספת או על המבוטח, מרוקנת מתוכן את הכיסוי הביטוחי, שהרי ברור לכל שמחשב לא יאבד אם הוא מצוי בכספת המלון והוא לא יאבד אם הוא פיזית מצוי בתיקו של המבוטח וצמוד אליו.

אבדה, מזכיר בית המשפט, הוא מקרה שבו איבד אדם חפץ ברשות, בשל כך ששכח אותו או השאיר אותו במקום מסויים. קבלת הפרשנות של חברת הביטוח תוביל למצבו בו לא יהיה מצב בו אבדה תזכה בפיצוי ביטוחי, ונציגת חברת הביטוח אף הכירה בכך במהלך עדותה.

הואיל והפוליסה מכסה "אבדה" או גניבה של המחשב הנייד, לא ניתן לאפשר חריג אשר מרוקן מתוכן את הכיסוי הביטוחי ומותיר את הכותרת לכיסוי כאות מתה וחסרת תוכן ביטוחי.

הטעיית המבוטחים

אלא שבית המשפט לא חסך בדברים והוסיף כי הפרשנות של חברת הביטוח אף עלולה לגרום להטעיית המבוטחים הסבורים כי אבדה של מחשב מכוסה במסגרת הפוליסה המורחבת אותה הם רכשו ואף שילמו עליה תוספת כספית – ובמקרה חלילה של אובדן, הפוליסה תדחה.

קבלת הפרשנות של חברת הביטוח, תוביל לשלילת האפשרות לקבלת תגמול במקרה של אבדה, כפי שאף ציינה נציגת חברת הביטוח ומשכך יש לראות בסעיף גם תנייה מקפחת בחוזה אחיד, ואף הפרה של חובת תום הלב כלפי המבוטחים אשר יוצאים לחו"ל מתוך הבנה כי קיים כיסוי ביטוחי לאובדן המחשב הנייד שלהם.

בית המשפט מדגיש כי יש לתת פרשנות חלופית ועדיפה על פרשנות חברת הביטוח – פרשנות אשר תעניק תוכן וקיום לפוליסת הביטוח, ולקבוע כי החריג יחול רק ביחס לגניבת המחשב הנייד אך לא על אבדה.

בית המשפט מדגיש כי קיימים פערי כוחות בין חברות הביטוח למבוטחים ולכן יש לפרש בצמצום תחולת חריגים ממתן תגמולי ביטוח, וככל שיש פרשנות המקיימת את חוזה הביטוח ופועלת לטובת המבוטח, ובנוסף קיימת צפייה של המבוטח לכיסוי ביטוחי עת קרה מקרה הביטוח, ואין מקום לפרשנות שמשמעותה היעדר כיסוי בגין אבדה, ומשכך מסכם בית המשפט וקובע כי יש להעדיף את הפרשנות הפועלת לטובת המבוטח ומגשימה את תכלית הכיסוי, ומחייבת את חברת הביטוח לפצות את המבוטח בניכוי השתתפות עצמית.

הכותב הינו יועץ חיצוני לחברי הלשכה בתחום תביעות ביטוח חיים ואכ"ע מול חברות ביטוח וקרנות פנסיה | לפרטים נוספים אודות היועץ ודרכי התקשרות מולו ניתן להיכנס לאתר הלשכה: https://www.insurance.org.il

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email