ביקורת חריפה על רשות שוק ההון בדו"ח הסופי של ועדת הטייקונים

תפקודה בפיקוח מתן אשראי - אינו מספק בעליל; אינה מטפלת כראוי במעורבות בעלי השליטה בגופים המוסדיים; אין לקצר תקופות צינון ורצוי להקים ועדה בכנסת שתפקח על הרגולטורים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים (ועדת הטייקונים), בראשות ח"כ איתן כבל, פרסמה ביום ג' את הדו"ח הסופי שלה אותו הגישה לכנסת. הוועדה בדקה את הגופים הרגולטוריים האחראים על המערכת הפיננסית בישראל – הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות התחרות (הגבלים עסקיים) ורשות ניירות ערך.

מסקנת הוועדה על מבנה הרגולציה הפיננסית במדינת ישראל חמורה ואומרת כי "לנוכח הכשלים הרבים שנחשפו, יש חשש מהותי שהמבנה הרגולטורי הפיננסי במדינת ישראל, אשר נוצר כטלאי על טלאי במהלך השנים ובתגובה על צרכים שהתעוררו, איננו נותן מענה הולם לאינטרס הציבורי.

מימין: ח"כ דב חנין, איילת נחמיאס ורבין, איתן כבל ויואב קיש בישיבת פרסום הדו"ח | צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

כך, נראה שיש הבדלים של ממש בין הרגולטורים במעמדם המשפטי, בסמכויותיהם בנושאים שונים (מעבר לסמכויות האכיפה), במשאבים העומדים לרשותם ועוד שאין להם הצדקה עניינית. אף שהנושא לא נמסר ישירות לטיפולה של הוועדה, הוועדה ממליצה כי הממשלה תבחן, באמצעות ועדה מקצועית ייעודית, את מבנה הרגולציה הפיננסית.

לנוכח חשיבות הפיקוח הפרלמנטרי, הוועדה ממליצה לכנסת לתקן את חוק הכנסת ולהקים ועדה פרלמנטרית שתהיה מופקדת על הפיקוח על רשויות הפיקוח הפיננסיות ותדון ביישום חקיקה בנוגע למערכת הפיננסית (נוסח הצעת החוק מצורף בנספחים). לפי המוצע, ועדה זו תהיה ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים ותמנה עד שישה חברים".

תופעת "הדלת המסתובבת"

הוועדה יוצאת נגד קיצור תקופות הצינון במעבר בעלי תפקיד מרשויות הפיקוח לגופים המפוקחים ולהפך. הוועדה סבורה שהחסרונות של מעבר כזה "מתבטאים בכך שהרגולטורים נותנים משקל יתר לאינטרסים של המפוקחים. הוועדה ממליצה כי חוקי הצינון וההוראות לפיהם יתוקנו כדי לקיים את האיזון הראוי, בהתאם לקטגוריות השונות המוגדרות באותן הוראות, יוארכו.

הוועדה ממליצה גם לקבוע שסמכותה של הוועדה למתן היתרים פטורים, המוסמכת לקצר את תקופות הצינון, תוגבל כך שהיא לא תוכל לקצר את תקופות הצינון לתקופות קצרות מתקופות מזעריות שייקבעו".

פרק גדול יוחד במסקנות הוועדה לרשות שוק ההון "הממונה על הפיקוח על השוק המוסדי, אשר מנהל נכסים בסכום של כ־1.6 טריליון שקל; על פי הצפוי, היקפי הנכסים יגדלו במידה ניכרת בשנים הבאות בין היתר בשל התרחבות שוק האשראי החוץ־בנקאי", נכתב בדו"ח.

מסקנתה העיקרית של הועדה היא "שתפקוד רשות שוק ההון בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על מתן אשראי אינו מספק בעליל ואינו נותן מענה ראוי לאחריות הרבה המונחת על כתפי הרשות מתוקף תפקידה המרכזי בשווקים הפיננסיים".

מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: בכוונת הרשות ללמוד את הדוח המלא של הוועדה והיא מסכימה עם כך שיש להגדיל את המשאבים העומדים לרשותה ולחזק את כוחה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email