בית המשפט בתביעה נגד מנורה: "טענת המשיבה חסרת שחר"

מנורה נתבעה כי שינתה את סטטוס פוליסת ביטוח החיים של המבוטחת ללא אישורה וגבתה ממנה מס רווחי הון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חשבתם שעם פרישתכם לגמלאות כספכם בטוח בחברת הביטוח ותוכלו ליהנות מהכספים והרווחים שצברתם? בתביעה שהוגשה כנגד חברת מנורה, עתרה ר', מבוטחת כבת 71 המחזיקה בפוליסת ביטוח חיים במנורה, בגין הטעייה ומרמה. ר' ביקשה מבית המשפט שיורה למנורה לשנות את הסטטוס של פוליסות ביטוח החיים של המבוטחת, המחזיקה בפוליסה מאז 1970 , לפוליסות מסוג "תשואה מובטחת", זאת לאחר שמנורה שינתה על דעתה את סטטוס הפוליסות של המבקשת ל"משתתפות ברווחים" והמבקשת חויבה בגין פעולה זאת במס רווחי הון.

במסגרת התביעה, מפרטת ר' שורה של אירועים המצביעים על  הטעייתה פעם אחר פעם במשך שנים עד שגילתה זאת. בסוף שנת 2014, כאשר פנתה למנורה על מנת לבצע פדיון חלקי, התברר לר' כי מהפדיון קוזז מס רווחי הון. הפוליסות אשר היא הייתה מבוטחת בהן, הן פוליסות בעלות תשואה מובטחת ידועה מראש אשר מומנו מאגרות חוב בטוחות שמאחוריהן עומדת המדינה. תכניות אלו שווקו עד סוף 1990 ולא חל עליהן מס.

Law theme, mallet of the judge, wooden desk, books

בשנת 1991 החלו חברות הביטוח לשווק פוליסות אשר מנוהלות במתכונת של השתתפות ברווחים, אשר עליהן חל מס רווחי הון בהתאם לרווחים או להפסדים. לאחר התערבותה של חברת "פוליסי צ'ק", סך המס שקוזז הוחזר. בשנת 2016 הבינה ר' כי לא תוכל להמשיך לתת אמון בחברה אשר לאורך הדרך מנסה לעשוק אותה והורתה למשוך את כל הכספים אשר בבעלותה, תוך שהזכירה שוב ושוב את העניין שלא צריך לקזז מס. אלא שוב קיזזה מנורה את המס על דעת עצמה, ואף טענה כי לאורך השנים הכסף שקוזז היה כדין וההחזר מקורו בטעות. בחישוב אשר נערך על ידי "פוליסי צ'ק", התברר כי נזקיה של ר' עומדים על סך של 51,995 שקלים. במהלך הדיונים בבית המשפט התברר כי מנורה למעשה הטעתה את ר', כשביצעה שינויים בפוליסות על דעתה וללא כל הוראה מפורשת בכתב מטעמה של המבוטחת. נציגי מנורה התפתלו בחוסר נוחות על דוכן העדים
ואמרו שאינם יכולים להסביר את העניין ויכול להיות שמדובר בטעות. מנורה ניסתה לטעון כי ר' בקיאה בסוגי הפוליסות וכי מנורה פעלה בהתאם להוראה שקיבלה מר'. טענה חסרת שחר בית המשפט נקט בלשון מאוד ברורה כנגד מנורה בציינו כי "רק מתוך רצון להימנע מנקיטתה של
לשון חריפה יותר אומר כי חסרת שחר היא טענתה של המשיבה". בית המשפט קיבל במלואה את עתירתה של ר' לאחר שקבע כי מנורה למעשה
הפרה את חובת הגילוי החלה עליה. "על מנורה היה להכיר בציפיותיה הסבירות של ר' ולוודא כי תנאיה לא יורעו".
כיום, קיים משקל משמעותי לדוקטרינת הציפיות והסבירות של המבוטח כמבוטח סביר. חובת הגילוי של חברות הביטוח אל מול המבוטח הפכה לחובה מרכזית שאליה התווספה חובה נוספת, אשר על פיה המבטח אמור לוודא כי המבוטח מודע לפרטי עסקת הביטוח. לבסוף, על המבוטחים לבדוק היטב, איך חברות הביטוח מטפלות בכספים שלהם – כי לא פעם מתגלים פערים, בדרך כלל לרעת המבוטח.

הכותב ייצג את התובעת נגד חברת הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email