"נמשיך להנגיש את חוזרי הממונה לסוכנים"

בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו. והפעם: יובל ארנון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"הוועדה הפנסיונית עסקה רבות השנה בטיפול בכל הטיוטות, החוזרים והתקנות אשר יצאו מבית המדרש של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והכמות היא אדירה ולא נתפסת. בנוסף, הוועדה טיפלה בכל הקשור בחוק ההסדרים 2015. מטרת הוועדה היא להנגיש את כל השינויים בצורה הקלה ביותר והברורה ביותר לחברי הלשכה, על ידי הרצאות בכנסים, מאמרים בעיתון הלשכה ועוד.

מעבר לכך, הוועדה טיפלה באמצעות צוותי עבודה בנושאים כגון כשלי שרות היצרנים. חבריה השתתפו בדיונים בפיקוח בכל הקשור לטיוטת אובדן כושר העבודה והשמיעו את דעתם המקצועית והמלצותיהם בנושאים נוספים, ואף הופיעו בוועדות הכנסת השונות.

יובל ארנון
יובל ארנון

הוועדה עסקה בבניית כנס הביטוח הפנסיוני שהתקיים באילת בחודש מרץ על תכניו ומסריו המקצועיים, ובנוסף נקבע סדר יום חדש לתת הוועדה לפיננסים, לאחר השינויים בעומד בראשה.

אחד ההישגים הגדולים הוא בפעילות משותפת עם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ומ"מ הנשיא אורי צפריר. הצלחנו לבטל את חובת ההחתמה על ייפוי הכוח ללקוחות קיימים, לבטל את הסנקציה להחשכת המסכים מיולי 2017 במקרה של אי חתימה ולמצוא פתרון לזיהוי לקוח ללא כרטיס אשראי לצורך ביצוע פישינג, גם לסוכנים אשר אינם תאגיד.

בשנה הקרובה נמשיך בהטמעת החוזרים החדשים בתחומים השונים, כגון ממשק מעסיקים, סוכן מתפעל ועוד. בנוסף, הוועדה בוחנת בימים אילו אלטרנטיבות מקצועיות למוצר הפנסיה וכיצד ניתן לשווקן, קידום מעמד הסוכן אצל לקוחותיו ועוד, וכמובן גם בהכנת הכנס הבא בתחילת שנת 2017. הוועדה תשים דגש גדול על הטמעת פגישות שרות אצל הסוכנים כחלק מסדר היום, במטרה לחזק את הקשר בין הסוכן ללקוחותיו, לבצע בדיקה תקופתית למערך ההגנות שלו ולהמליץ לו על דרכי מניעה בתחומים שונים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email