בכירי הענף בכנס MDRT באילת

בכנס, שייערך באילת, ייקחו חלק מאות משתתפים, ביניהם מנכ"ל מגדל ויו"ר הראל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בכנס של MDRT באילת השנה ישתתפו הצמרת הניהולית של ענף הביטוח בארץ לרבות מנכ״ל מגדל רן עוז, יו"ר הראל יאיר המבורגר, נשיא ה־MDRT העולמי לשעבר, מארק האנה ועוד.

האנה יסקור בהרצאתו את התחום הביטוחי והפנסיוני בעולם בכלל ובצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) בפרט, הן בהיבטים השיווקיים והן הרגולטוריים הגלובליים הקשורים במעמד הסוכן.

אלברט גבאי | צילום סו"ב נאוה ויקלמן

כמן כן, יישאו הרצאות בלעדיות ומעוררות השראה האלוף דורון אלמוג ואלוף משנה אלי ג׳ינו, שפיקד על אירוע חטיפת הדר גולדין ז"ל במבצע צוק איתן ועוד. בנוסף לכך, במהלך הכנס תתנהל קבוצת דיון בהשראת הארגון הבינלאומי במסגרתה ייערך סיעור מוחות, הפריה הדדית והחלפת רעיונות בסוגיות של מתודיות וקונספציות עסקיות ושיווקיות בין חברי הארגון.

בועז בראל, חבר הנהלת MDRT ישראל וחבר וועדת ה־MCC בארגון ה־MDRT העולמי, מספר כי אחת מסוגיות הליבה של קבוצת הדיון שתדון בכנס היא מיצובו של הסוכן בעולם הדיגיטלי והישיר והדרכים להתמודדות עמו.

לדברי בראל: ״הדרכים להיאבק בסביבה התחרותית הדיגיטלית והישירה, שיהוו את הבסיס לדיון בקבוצת הדיון הנם:
1. הנעת הלקוח מסטטוס של מבוטח למצב של לקוח על ידי רישות ועיבוי הלקוח בקשת רחבה של מוצרים החל ממוצרי ביטוח, דרך מוצרים פנסיונים ועד מוצרים פיננסים, תוך יצירת סינכרוניזציה ביניהם. קשר מסוג זה עם הלקוח הנו בעל רמת נאמנות גבוהה שקשה לפרום.

2. התמקדות במוצרים המצריכים ידע מעמיק ותפירת חליפה אינדיבידואלית התואמת את צרכי המבוטח שאין באמתחתם של הישירים והדיגיטליים. אחת הדוגמאות היא של מוצרי הגיל השלישי המצריכים הבנה מעמיקה, פרופסיונלית ורוחבית של הפרופיל הפיננסי והמיסוי של הלקוח.

3. הדגשת הקשר הבלתי האמצעי והאמפתי מול הלקוח הבא לידי ביטוי בפגישות פרסונליות תכופות וליווי צמוד בקרות תביעה.

4. על בסיס עיקרון פארטו, יש להתמקד התמקדות יתרה במתן שירות גבוהה ל־20% מהלקוחות המביאים 80% מהפרנסה ובכך להגביר ולשמר את רמת נאמנותם ולשמר את ליבת הרווחיות של הסוכנות. במקביל לפעול להיפטר מלקוחות עתירי שירות ודלי רווח״.

בנוסף, ייערך פאנל בסוגיית מדיניות חלוקת העמלות בעת ביצוע כתבי מינוי סוכן, שידון בסוגיה הן מהזווית המשפטית, המסחרית והרגולטורית. בפאנל ישתתף בין היתר עו״ד ג’ון גבע, שילבן וינתח את הסוגייה מהזווית המשפטית. לדברי בראל: האמור בא לחדד וללבן את הסוגיה לעומקה מבחינה משפטית, תוך הבנת הקונטקסט הגלובלי הרחב״.

יו"ר MDRT ישראל, אלברט גבאי שיישא את דברי הפתיחה בכנס, מזכיר כי על כל המועמדים הרוצים להתקבל לשורות הארגון הנושא את תו התקן של הארגון הבינלאומי של בכירי סוכני ביטוח החיים הפנסיה הפיננסים והבריאות, להזדרז ולהסתייע בחברי הארגון הנושאים את תג ה־MDRT במהלך כנס ה־MDRT והכנס הכללי.

הרישום השנה יסתיים ב־31.03.2020.

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד מציין "נכון להיום בצהריים אין מניעה עפ"י משרד הבריאות לקיים כנס בו משתתפים פחות מ־5000 איש, ביום ראשון נקיים הערכת מצב מחודשת ומעודכנת למול הגורמים המוסמכים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email