בלעדי: מבוטחים בסוכנות "יונט" יגישו בג"צ נגד סלינגר בנושא ביטוח אכ"ע

הגשת הבג"צ הינה בגין החלטתה של הממונה להאריך עד ה־1 בנובמבר את הביטוחים הקבוצתיים הקיימים בביטוח אכ"ע, אך לא את הפרטיים. שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט: "אי מתן המענה לאוכלוסייה זו מהווה פגיעה אנושה באפשרות של לקוחות אלו לבטח עצמם"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ממבוטחים של הסוכנות הגדולה "יונט", המאגדת כ־200 סוכנויות ביטוח תחתיה, יגישו בג"צ נגד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, בגין החלטתה להאריך עד ה־1 בנובמבר את הביטוחים הקבוצתיים הקיימים בביטוח אבדן כושר עבודה (אכ"ע), אך לא את הפרטיים. כך נודע ל"ביטוח ופיננסים".

שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט, אמר כי הוא בודק להצטרף לבג"צ. בשלב זה מדובר בארבעה מבוטחים שניזוקים אישית מהחלטת סלינגר, אך הוא סבור שעוד מבוטחים יצטרפו לבג"צ. "האבחנה בין שני סוגי אוכלוסיות מבוטחים היוצרת פגיעה דווקא באוכלוסיות החלשות יותר אשר אינן מאוגדות, ואינן בעלות יכולת ליהנות מתנאי פוליסות קבוצתיות, מהווה אפליה אסורה ופוגעת בזכויות היסוד של מבוטחיה לרבות הזכות להגן על קניינן וכבודן", טוען אייזיק. יש לציין, כי אייזיק לא היסס גם בעבר להגיש בג"צ נגד הממונה, למשל על רקע הרפורמה בביטוחי הבריאות. היום שלח אייזיק מכתב לסלינגר באמצעות עו"ד עדו מלין ועו"ד ישי זילברברג ממשרד זילברברג מלין, ובו נטען כי החלטת הממונה גורמת – א. נזק ליכולת הביטוח של המבוטחים. ב. אפליה אסורה בין מבוטחים. ג. פעולה בחוסר סמכות בהתערבות בתעריפי הביטוח בניגוד לדין. ד. פגיעה בכבוד האדם וחירותו בהותרת אוכלוסיה רחבה ללא אפשרות ביטוח לפרנסתם.


אייזיק. "התיקון המוצע אינו נותן מענה"

עוד נטען במכתב כי "אי מתן המענה לאוכלוסייה זו מהווה פגיעה אנושה באפשרות של לקוחות אלו, הנמנים על לקוחות יונט, לבטח עצמם בכיסוי של פוליסת ביטוח ולהסתפק רק במענה החלקי של כיסוי ביטוחי במקרה של נכות במסגרת קרן הפנסיה, אשר הינו נחות באופן משמעותי כלפי ביטוח אבדן כושר עבודה במסגרת פוליסת ביטוח".

אייזיק דורש מהממונה לתקן את החוזר כך שיתאפשר לשווק פוליסות שאושרו לפני מועד התחולה גם ליתר אוכלוסיית המבוטחים ובכלל זאת, העצמאים, שכירים שאינם מבוטחים או שטרם בוטחו בביטוח קבוצתי, או לתת ארכה נוספת גם לביטוחים הלא קבוצתיים. סלינגר נדרשת לבצע את התיקון בתוך 7 ימים, ולא – יגישו מבוטחי יונט בג"צ נגדה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email