בלשכה זועמים: "הרשות מצאה פתרון – הבנקים יעברו על החוק והרשות לא תאכוף"

ההחלטה ניתנה בעקבות תקנות ההתמודדות עם נגיף קורונה ⋅ הלשכה: "אכיפה בררנית. גם אנחנו ביקשנו אפשרות כזאת במקרים הדורשים מפגש פנים אל פנים עם המבוטח כמו במסמך ייפוי כוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"במענה לפניות שהגיעו לרשות, ובשים לב למצב המורכב במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני".

כך כותב הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בטיוטת עמדת הרשות שפורסמה השבוע.

"כמו כן", מוסיף הממונה, "יובהר כי הודעה זו תעמוד בתוקפה כל עוד לא מתאפשר ללקוחות הבנק להגיע לסניפי הבנק בהתאם לתקנות שיותקנו מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה או חקיקה אחרת שתחליף אותה".

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

בטיוטת העמדה מוסבר, כי לאחרונה התקבלו ברשות פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לקיים ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי בנק. זאת נוכח התפשטות נגיף הקורונה, ובכלל זה ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, הפוגעות ביכולות של תאגידים בנקאיים לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם.

יש לציין, כי סעיף 11(ה) לחוק הייעוץ הפנסיוני, קובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, ולא יהיה באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים.

ב-9 ביולי 2020 פרסם משרד האוצר תזכיר חוק שישולב במסגרת חוק ההסדרים, בו הוצע לתקן את סעיף 11(ה) לחוק הייעוץ הפנסיוני, כך שיתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי. זאת כדי לאפשר ללקוחותיהם ליהנות מייעוץ פנסיוני, במיוחד בתקופת משבר הקורונה, בה עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם ובעקבות זאת ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו. "זאת, בדומה לייעוץ שבאפשרותם של בעלי רישיון שאינם תאגידים בנקאיים להעניק ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק לפי החוק האמור. במסגרת תזכיר החוק האמור, צוין כי בכוונת משרד האוצר לשלב את תזכיר החוק במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנת 2020", נכתב בדברי ההסבר.

"כמו כן", נכתב בדברי ההסבר של עמדת הרשות, כי "טרם פרסום התזכיר נעשה ניסיון לקדם תקנות שעת חירום, אשר יאפשרו באופן זמני לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי".

הערות לטיוטה יתקבלו ברשות עד ה-3 בנובמבר.

בתגובה מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "רשות שוק ההון מנסה בכל דרך לאפשר לבנקים דריסת רגל למול ציבור החוסכים הפנסיוני בישראל. הרשות ניסתה להכניס את הבנקים בהוראת שעה למספר חודשים – התנגדנו; הרשות ניסתה להכניס את הבנקים בחוק ההסדרים באופן קבוע – התנגדנו. כעת מצאה לעצמה הרשות דרך חדשה – אי אכיפה. יעברו הבנקים על החוק ואנו לא נאכוף ביחס ללקוחות פנסיונים קיימים של הבנק.

"למה הוא לא מאשר גם לסוכנים בהוראת שעה לאפשר טופס ב 1 ללא פנים אל פנים. אנחנו בעד שירות והקלות, במיוחד בעת הזאת בה אנו נמצאים בתקופת חירום כלכלית ובריאותית, אך ראוי ונכון היה שההקלות יחולו על כל השחקנים בענף".

מדובר באכיפה בררנית

בתגובה, מסר יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה סו"ב אייל פז: "מדובר באכיפה בררנית מול הבנקים. לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, מתן שירות באמצעות הטלפון ובאמצעים דיגיטליים הופך לקריטי והשימוש באמצעים אלו מחויב במציאות בה הציבור אינו יכול לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם בעל רישיון. ב-12 באפריל השנה, לאחר פרוץ משבר הקורונה, פנינו לרשות שוק ההון עם בקשות להקלות בהקשר להתנהלות הסוכנים מול ציבור לקוחותיהם. הקלות אלו עומדות בקו אחד עם הנסיבות המתוארות בהודעתו של הממונה על רשות שוק ההון, לעניין מגבלת הציבור למפגש פיזי עם בעל הרישיון.

"בהתאם לדרישת החוק, מסמך ייפוי כוח ב'1 מצריך מפגש פנים אל פנים מול הלקוח ולנוכח הגבלות התנועה והימנעות הציבור ממפגש פיזי ככל האפשר, יש לשקול באופן זמני ביטול או נקיטה בהליך בררני דומה כפי שנוקטת רשות שוק ההון כלפי הבנקים.

"בנוסף, אנו נמצאים כבר חודשים רבים בתוך משבר כלכלי אשר הולך ומחריף. משבר זה מביא לפניות רבות של הציבור לביצוע פעולות אותם נדרשים סוכני הביטוח לבצע במהירות תוך שהם נאלצים לעמוד בדרישות רגולטוריות אשר כיום לוקחות זמן רב ומשאבים אשר נמצאים בחוסר בכל ענף הביטוח. דוגמה לכך ניתן למצוא בפעולת משיכת כספים מעל 50 אלף שקל ושינוי כיסויים לעצמאים. פעולות אלו ואחרות מצריכים מסמכי הנמקה, פנייה למסלקה אשר הציבור אינו מבין מדוע הוא נדרש לכל התהליך הארוך והמסורבל במקום לתת לו מענה מהיר וקצר. לאור העובדה כי ניתן היום לעמוד בצורה טובה יותר על כמות הפניות של הציבור, ניתן לצפות כי רשות שוק ההון תעשה חשיבה מחדש לגבי הקלות אותם ניתן לתת באופן זמני לגבי פעולות מסוימות אשר יקלו על הציבור לקבל מענה מהיר וקצר לבקשותיהם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email