בנק ישראל קורא לרשות שוק ההון לזרז פרסום ההסדרה לפלטפורמות ה־P2P

היועץ המשפטי של רשות שוק ההון: ״חייב להיות שיתוף פעולה בין הרגולטורים. אמנם הסמכות אצל המפקחת על הבנקים, אבל יש חובת היוועצות, שלא התרחשה, בטרם הפיץ בנק ישראל את החוזר שלו״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר, פרסמה טיוטת הוראות להסדרת פעילות פלטפורמות ה־P2P מול המערכת הבנקאית. זאת עד להסדרה מלאה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון וכניסת צו הלבנת הון לתוקף. פלטפורמות ה־P2P מתווכות במתן אשראי באופן מקוון, בין מלווים לבין לווים.

ב־24.7.17 אושרה במליאת הכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לפיה יפוקחו גופים אלו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עוד נקבע בחוק כי הוא ייכנס לתוקפו ב־1 בפברואר 2018 (כחצי שנה לאחר פרסומו). טרם פורסם צו איסור הלבנת הון שאמור לחול על גופים אלו, ונכון להיום, פלטפורמות ה-P2P עדיין פועלות ללא רישיון, ללא רגולציה מתאימה וללא צו איסור הלבנת הון בתוקף.

בר | צילום: מתוך ויקיפדיה

"הפיקוח על הבנקים פועל להגברת התחרות במערכת הפיננסית תוך שמירה על ניהול סיכונים מושכל. לנוכח הקשיים שבהם נתקלו גופים המפעילים פלטפורמות P2P בניהול חשבון נאמנות בתאגיד בנקאי, ובכלל זה, סירוב לפתוח חשבונות נאמנות לאור היותם גופים לא מפוקחים ע"פ דין ובשל החשש שפעילותם הלא מפוקחת משפיעה על המערכת הבנקאית, נחתם ביום 25 ביוני 2017 מזכר הבנות בין הפיקוח על הבנקים לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, שנועד לסייע לגופים אלו עד לכניסתה לתוקף של הרגולציה הרלבנטית", אמרה בר.

בבנק ישראל מסבירים כי הקשיים שמערימים הבנקים נובעים מכך שבשנים האחרונות חלה עלייה בחשיפת התאגידים הבנקאיים לסיכוני ציות. סיכונים אלו נובעים הן מהגישה המחמירה של רשויות החוק בעולם ובארץ כלפי עבירות מתחום הלבנת הון, לרבות עבירות מס, והן מהתפתחויות טכנולוגיות וכלכליות המובילות לאפשרויות לניצול לרעה של התאגידים הבנקאיים כאמצעי לביצוע עבירות על החוק. סיכונים אלו מחייבים את התאגידים הבנקאיים בניהול סיכונים מורכב ומאתגר. עוד נמסר, כי על מנת להקל על הקשיים בהם נתקלות פלטפורמות P2P ולצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילות התאגידים הבנקאיים עם גופים אלו והחיכוכים הנובעים מכך, קורא הפיקוח על הבנקים לרשות שוק ההון ולוועדת חוקה חוק ומשפט להאיץ את פרסום ההוראות הרלבנטיות.

בדיון שהתקיים השבוע בועדת הרפורמות בכנסת, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו) אמר היועץ המשפטי של רשות שוק ההון ד"ר ברוך לוברט: "אנחנו נערכים ליישום החוק, ועובדים על הצו אשר יסדיר את חובות הפלטפורמות בעניין איסור הלבנת הון. חייב להיות שיתוף פעולה בין הרגולטורים, ופנינו לפיקוח על הבנקים עם תלונות והערות לגבי פעילות הבנקים, בנוסף התחייבנו במזכר ההבנות שחתמנו עליו בעת שלבי חקיקת החוק. אמנם הסמכות אצל המפקחת על הבנקים, אבל יש חובת היוועצות, שלא התרחשה, בטרם הפיץ בנק ישראל את החוזר שלו. ללא שיתוף פעולה השוק הזה לא יעבוד כמו שצריך".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email