"בעולם פוליסות הביטוח דרוש סוכן מקצועי שיספק למבוטח את הפתרונות הנכונים"

סוגיית חוב שצברה מעסיקה מול קופת גמל הגיעה לפתחו של בית הדין לעבודה ⋅ וגם: יועמ"ש הלשכה מסכם את התמורות בעולם הביטוח בשנה החולפת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית הדין לעבודה בתל אביב נדרש לדון בתובענה שהגישה קופת גמל כמשמעה בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, כנגד מעסיקה אשר התקשרה עם קופת הגמל בחוזה ביטוח מנהלים הכולל רכיב ריסק של ביטוח חיים עבור חלק מעובדיה.

מתוקף הפוליסה, על המעסיקה היה להעביר לקופת הגמל את ההפקדות משכר העובדים, אלא שלטענת הקופה, המעסיקה לא עשתה כן ונוצר חוב אשר נצבר יחד עם ריבית פיגורים. בנוסף טענה קופת הגמל כי ככל שהתשלומים אשר הועברו, לא הועברו לפי התנאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, התשע"ד-2014, יש לראותם כתשלומים שלא הועברו עד להשלמת התנאים הקבועים בתקנות התשלומים.

מסכמים את התמורות בעולם הביטוח בשנה החולפת | צילום: shutterstoc

בנוסף, לגבי עובדים שסיימו עבודתם או סילקו את הפוליסה ללא מסירת הודעה, יש לחייב את המעסיקה לשלם את עלות הריסק למשך 13 חודשים לכל היותר ועל חלקה של המעסיקה יש להוסיף פיצויי הלנה. קופת הגמל אף ביקשה כי בית הדין יקבע בפסק דין הצהרתי כי היא פטורה מחבות כלפי החובות של המעסיקה, שכן הפיגור בתשלומים לא חל באשמתה. המעסיקה השיבה כי שילמה את כל התשלומים כדין בהתאם להנחיות סוכן הביטוח שפעל מטעם קופת הגמל, והואיל והסוכן הינו שלוח הקופה הרי שהמעסיקה פעלה כדין.

חובה שסנקציה בצידה

בית הדין אשר ישב על המדוכה איזכר את העובדה כי תשלומים לקופת גמל ישולמו לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד תשלום המשכורת החודשית לעובד או 15 יום מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד, לפי המוקדם ביניהם, וכי איחור יגרור סנקציות ובין היתר ריבית.

הפרטים שעל המעסיק למסור לקופת הגמל קבועים בתקנות התשלומים, ולאור כל אלה קובע בית הדין כי מדובר על פוליסות של עובדים לגביהם קיים חוב. אלא שהמעסיקה טענה שהחוב לא קיים הואיל והעובדים הפסיקו את עבודתם. בית הדין קובע כי אין בתשלום של כספים שונים לקופת הגמל כדי לסלק את הטענות ביחס לאותם חובות נשוא התביעה לעובדים המסוימים המפורטים בתביעה. המעסיקה לא הציגה כל ראיה כי שולם מלוא החוב כלפי אותם עובדים או שנפלה טעות בחישוב.

קופת הגמל הדגישה כי עיקר החוב מורכב מריבית פיגורים ולא מפרמיות שלא שולמו. בית הדין מדגיש כי אין בהסדרים של המעסיקה עם סוכני הביטוח כדי לפטור אותה מאחריות כלפי העובדים, קל וחומר שסוכני הביטוח לא הוזמנו לעדות על הסדרי החוב הנטענים שנערכו. בית הדין מדגיש כי חובת המעסיק לשלם תשלומים לקופת הגמל עבור עובדיו היא חובה שסנקציה בצידה והדבר אף מהווה עבירה פלילית. בית הדין מקבל את התביעה ביחס לסכומים שהוכחו, אך דוחה את הבקשה להלנת שכר לאור העובדה שחלפה מעל שנה ממועד התשלום של חלק גדול מהחובות נשוא התביעה.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

ובנימה אישית

זהו. שנת 2020 מגיעה לסיומה. שנה מיוחדת במינה שהתחילה עם גושפנקא סופית לכך שהעובד יהיה המחליט הבלעדי ביחס לכיסויים הביטוחים שירצה לרכוש או לא ירצה לרכוש, והכלל הוא שאף אחד לא יכול לומר לו אחרת. במקביל נקבע כי אופניים חשמליים לא יחשבו כרכב מנועי, הארכת תקופת ההתיישנות וכמובן לא ניתן היה להתעלם מהקורונה והצורך להתמודד עם מצבי שינוי תעסוקה והסדרת תוכניות פנסיוניות מתאימות, עבודה מרחוק ורכישת כלים מתאימים לעמידה בהוראות רגולטוריות, חרף הריחוק החברתי.

אין ספק כי היתה זו שנה מאתגרת אך איתה מגיעה שנה מלאת שינויים, המשך השינויים בממשק האחיד,  כניסת פוליסת תאונות אישיות החדשה בפברואר, שינוי באופן ניהול תביעות באובדן כושר עבודה, יישום חדש של חובות הגילוי בצירוף לביטוח, ועוד – כאשר האתגר הגדול מכולם מולו אנו ניצבים הינו הרצון של  רשות שוק ההון לקבוע כי יש לחשב מסלול מחדש ביחס להחלטות "ועדת בכר", ולקבוע כי על סוכן הביטוח להיות אובייקטיבי בדומה ליועץ ביטוח, וזאת, בין היתר, עקב הדו"חות של רשות התחרות (ביחס לסוכני ביטוח בתחום הבריאות).

עם זאת אסיים בנימה אופטימית לשנה החדשה, כי כפי שאף ציינה רשות התחרות, סקר אובייקטיבי קבע כי הציבור בישראל יודע כי בעולם פוליסות הביטוח דרוש סוכן ביטוח מקצועי ומיומן שידע לספק לו את הפתרונות הנכונים לצרכים הביטוחיים שלו, ולדעתי צורך זה לא ישתנה בשום רפורמה. שנה אזרחית מוצלחת לכולם, רק בריאות וזכרו: "סוכן ביטוח מקצוען לומד כל הזמן".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email