בעקבות בקשת הלשכה שינתה הרשות את את הטיוטה הראשונה והוציאה אחת משופרת לביטוח תאונות אישיות

רווקים יוכלו לרכוש ביטוח מוזל ללא כיסוי מוות; איסור על תנאי המבחין בגובה הפיצוי למבוטח שהתקבל עם נכות לבין מי שהתקבל לביטוח ללא נכות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הרפורמה בביטוח תאונות אישיות נדחתה ממאי הקרוב לחודש יולי, כדי לאפשר לחברות הביטוח להיערך בהתאם. כך עולה מטיוטה שנייה שפרסם השבוע הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בנושא ביטוח זה.

העקרונות המרכזיים בטיוטה הראשונית נשמרו. עם זאת, נוספו שינויים בהם: הכיסוי לשברים יכלול מעתה כיסוי גם לכוויות; חברת ביטוח תהיה רשאית לשווק פוליסה למבוטח שאיננו נשוי; תוכנית ביטוח תאונות אישיות שלא כוללת כיסוי מוות, זאת על מנת לאפשר הוזלת מחירים לביטוח תאונות אישיות.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

עוד מציע הממונה בטיוטה כי במקרה שבו התגלה אגב הליך הצירוף לביטוח תאונות אישיות של מבוטח קיים ביטוח חיים מסוג סיכון בלבד, ברירת המחדל למכירת ביטוח מסוג תאונות אישיות תהיה ללא כיסוי מסוג מוות. "חברת הביטוח תהיה רשאית להציע למועמד לביטוח פוליסה לביטוח תאונות אישיות הכוללת את כיסוי המוות ובלבד שהמועמד לביטוח אישר את רכישת הכיסוי לאחר שהובהר לו שברשותו ביטוח חיים מסוג סיכון בלבד. זאת על מנת לאפשר למבוטח בביטוח חיים מסוג סיכון בלבד לרכוש את יתר הכיסויים במסגרת ביטוח תאונות אישיות ולאפשר הוזלת עלויות לביטוח תאונות אישיות קבוצתי והתאמה טובה יותר של רכיבי הפוליסה הנדרשים לפרט ולקבוצות השונות".

מודעות נמוכה

כמו כן, חברת ביטוח לא תורשה לכלול בתוכנית לביטוח תאונות אישיות תנאי המבחין בין אופן חישוב גובה הפיצוי למבוטח שהתקבל לביטוח עם נכות כלשהי למבוטח שהתקבל לביטוח ללא נכות. "חברת הביטוח תהיה רשאית לכלול תנאי לפיו אופן חישוב גובה הפיצוי לא יכלול נכות שנקבעה באותו איבר טרם ההצטרפות לביטוח. הוראות אלו נועדו על מנת להבטיח קבלת פיצוי התואם את נסיבות העניין יובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותה של חברת הביטוח לקבל מועמד לביטוח בתנאים שונים, ובכפוף לעמידתה ביתר הוראות הדין, לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות", נכתב בטיוטה.

הרפורמה שיוזמת הרשות בתחום ביטוחי תאונות אישיות הוסברה בטיוטה הראשונה בה נכתב כי בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח, שאופיינו בבעיות באיכות המכירה שהובילו למודעות נמוכה מצד המבוטחים. העקרונות המרכזיים בטיוטה הראשונית נשמרו, בין היתר, תוגדר פוליסה מקיפה (אחידה) לכל החברות; הגדרה רחבה למונח "תאונה"; שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. שיפורים אלו יבטיחו שהפוליסות החדשות יהיו רחבות יותר וישלמו עבור מקרים רבים יותר. כמו כן, הפוליסה תהא דו שנתית מתחדשת בהתאם להסכמת המבוטח; שינויים בהליך המכירה שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות ויבטיחו שקיפות ועסקה מרצון.

עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה: "הטיוטה השניה לקביעת עקרונות לניסוח פוליסת תאונות אישיות מתיימרת להיות מודולרית ומותאמת אישית ללקוח, כך למשל, יוכל מבוטח שאינו נשוי לרכוש כיסוי תאונות אישיות ללא כיסוי למרכיב פטירה, או לחילופין הדרישה לקבלת אישור פוזיטיבי לרכישת ריסק מוות ביחס למועמד לביטוח תאונות אישיות שאוחז ברשותו כיסוי למקרה מוות. קיימת אפשרות להציע כיסויים נוספים מעבר לרובד הביטוח הבסיסי ועוד. אני סבור שההגדרה החדשה למקרה 'תאונה' תסייע לצמצם מחלוקות ביחס למקרים הביטוחיים וההקלות שניתנו ביחס לחריגים הקיימים היום בפוליסה לתאונות אישיות, יובילו למוצר אשר יתן ערך רב יותר ללקוחותיו בעת מקרה תאונה.

עם זאת, חשוב להדגיש כי יש לוודא כי המוצר ישווק למועמד לביטוח אשר זקוק לו ומתאים לו, בדגש על אוכלוסיות אשר אין ברשותן כיסויים רחבים יותר כגון אובדן כושר עבודה ו/או כיסוי פטירה (הן מתאונה והן ממחלה). אנו נלמד את הטיוטה השניה ונעביר את התייחסות הלשכה בצורה מסודרת לרשות שוק ההון לשם דיון מעמיק בדגש על אופן שיווק הפוליסה על ידי סוכנות וסוכני הביטוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email