בעקבות החוזר המתקן בנושא צרוף לביטוח: מתי צריך למלא שאלון השוואה?

בעקבות כניסתו לתוקף של החוזר המתקן בנושא צרוף לביטוח, יובל ארנון עושה סדר בנושא
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

החל מה־1 לספטמבר השנה, נכנס לתוקפו החוזר המתקן בנושא צרוף לביטוח מחודש יוני 2016. במקביל לכך, מבוטל גם החוזר בנושא החלפת פוליסות ביטוח ובריאות מאפריל 2004, ולכן נשאלת השאלה במצב החדש: מתי נדרש סוכן ביטוח למלא שאלון ביטול/ השוואה? כדי לעשות סדר בנושא, נתמקד הפעם בשאלון ההשוואה.

בחוזר החדש נדרש סוכן למלא שאלון השוואה אך ורק כאשר:

  1. משיחה עם הלקוח, התברר שהוא מחזיק ברשותו פוליסה קיימת – מסוג ריסק, בריאות, סיעוד, אובדן כושר עבודה, ריסק למטרת משכנתא, מוות מתאונה, ריסק חודשי כגון רצף הכנסה/הכנסה למשפחה. מדובר רק על פוליסות שנמכרו על בסיס פוליסה יסודית, או ביטוח נוסף בפוליסה פרטית בלבד.
  2. חברת הביטוח אשר ביצעה חיתום למועמד לביטוח, קבעה החרגות לאור מצבו הרפואי של המועמד.

במילוי שאלון ההשוואה, על הסוכן גם לציין את התנאים החדשים לקבלת המועמד, ביחס למצב קיים בפוליסה הקיימת מאותו סוג. בכך יאפשר למועמד לביטוח להפעיל שיקול דעת, ולאשר או לפסול את הקמת הפוליסה החדשה.

כדי שהסוכן יוכל לנתח את הפוליסה הקיימת, ישנו מנגנון בו פונה הסוכן עם ייפוי כח מהמועמד לחברת הביטוח בה נמצאת הפוליסה (כל חברה תציג באתר שלה תיבת מייל ייעודית לצורך נושא זה), ותוך 3 ימי עבודה לקבל את כל המידע הנדרש. אם ברשות המועמד דוח שנתי מעודכן (כמו דו“ח 2015 נכון להיום), אפשר גם לחסוך את הפניה לחברת הביטוח.

חשוב לציין, כי במידה והמועמד לביטוח מודיע לסוכן שאין לו כל כוונה לעשות שינוי בפוליסה הקיימת, כלומר לבטלה או להקטין פיצוי בגין כיסוי ביטוחי קיים, במצב זה יש פטור ממילוי שאלון ההשוואה.

על הסוכן לציין בשאלון את התנאים החדשים לקבלת המועמד | צילום: fotolia
על הסוכן לציין בשאלון את התנאים החדשים לקבלת המועמד | צילום: fotolia

אפשר להחיות פוליסה

הסוכן חייב לתעד את מסירת מסמך ההשוואה למועמד, ולשמור אצלו מסמך זה.

כיוון שבוטל החוזר משנת 2004 שעסק בהחלפת פוליסות חיים ובריאות, יש למלא כיום שאלון ביטול במידה וברצון המועמד לבטל פוליסה קיימת מאותו סוג. את השאלון הזה אפשר להעביר לחברה הקיימת באמצעות החברה המפיקה את הפוליסה החדשה. לחילופין, הסוכן יכול לשלוח בעצמו או להעביר את שאלון הביטול.

במידה והמבוטח התחרט ואינו מעונין לבטל את הפוליסה שבוטלה, אפשר להחזירה לתוקף עד 60 יום מרגע ביטול הפוליסה, ללא צורך בחיתום רפואי או תקופת אכשרה.

בנוסף, בתוך 60 יום מצירופו לביטוח, יוכל המבוטח לבטל את הפוליסה החדשה ולקבל החזר על הפרמיות שניגבו ממנו בתקופה זו, להוציא מצב בו ארעה תביעה בתקופה זו.

כלומר, קיים מנגנון גם להחייאת פוליסה מבוטלת וגם לביטול פוליסה חדשה שנעשתה.

שליחת תנאי הפוליסה למבוטח תהיה תוך 7 ימי עבודה מכריתת חוזה הביטוח. תקופה זו גם תקפה לשליחת אישור למוטב בלתי חוזר, לדוגמא בביטוחי משכנתא.

הלשכה תוציא בקרוב מורה נבוכים מקיף בכל הקשור בתחום זה, אך בחרתי להתייחס בעיקר לסוגיית שאלון הה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email