בעקבות השביתה: הסכם קיבוצי חדש לעובדי כלל ביטוח

לאחר עשרה ימים של שביתה חתמו עובדי כלל ביטוח על הסכם קיבוצי חדש שתקף לארבע השנים הקרובות. כמאה עובדי קבלן המועסקים כיום ייקלטו להעסקה ישירה ולעובדים שעברו את גיל 60 תינתן אפשרות לסיים את עבודתם בתנאי פרישה מועדפים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עובדי כלל ביטוח שחזרו לעבודה ביום ראשון השבוע, חתמו על הסכם קיבוצי חדש לארבע שנים. על ההסכם חתומים יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, מנכ"ל קבוצת כלל ביטוח, איזי כהן, נציגי הנהלת הקבוצה ויו"ר ועד העובדים בחברה, רוני רז. ההסכם יחול על כ-3,200 עובדי החברה והוא ממשיך את הוראות ההסכם הקיבוצי הראשון שנחתם בחברה לפני כשלוש וחצי שנים.

על פי ההסכם, כמאה עובדי קבלן המועסקים כיום בחברה באמצעות חברת קבלן חיצונית ייקלטו להעסקה ישירה ושכר המינימום בחברה יעמוד על 6,000 שקל לחודש. בנוסף, העובדים יקבלו תוספת שכר שנתית בשיעור ממוצע של 3%-4%, שתהיה מורכבת מתוספת שכר קבועה בגובה 1.5% לכלל העובדים הזכאים, וחלק נוסף שיינתן באופן דיפרנציאלי על פי קריטריונים שונים. סך הכל יקבלו העובדים לאורך ארבע שנים תוספות שכר מצטברות בגובה ממוצע של 12%. בנוסף לתוספות השכר, ההסכם נושא בשורה חשובה גם לגבי הגדלת ההפרשות הפנסיוניות של העובדים. על פי ההסכם, החל ממשכורת חודש יולי 2017 סכום הפרשת המעסיק לתגמולים יועלה מ-6.5% ל-7.5%.

ההסכם קובע גם את הגדלת הבונוס השנתי המחולק לעובדים על פי ביצועי החברה במשכורת חודש אפריל. לטובת תשלום הבונוס, בשנה שבה הרווח השנתי של כלל החזקות יהיה 300 מיליון שקלים ומעלה, החברה תקצה תקציב של 2.5% מעלות השכר השנתית של העובדים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי. בשנה שבה הרווח השנתי יהיה גבוה מ-400 מיליון שקלים, תקציב הבונוס המחולק לעובדים יעמוד על 3% מעלות השכר, וככל שהרווח יהיה בין 300 ל-400 מיליון שקלים, יגדל התקציב באופן יחסי בטווח שבין 2.5% ל-3%. בכל מקרה בו הרווח השנתי של כלל החזקות יהיה 300 מיליון שקלים ומעלה, החברה תקצה לכל העובדים הזכאים גם אופציות למניות בכלל החזקות, בתקציב של 0.5%-1% מעלות השכר השנתית של העובדים.

רוני רז

סבסוד קייטנות וביטוח בריאות

ההסכם מתייחס גם לשיפור תנאי העובדים החדשים בחברה. עובדים אשר נקלטו מנובמבר 2012 יהיו זכאים לתשלום מענק התמדה ומצוינות שנתי בגובה 2,000 שקל, בסכום מצטבר של 6,000 שקל לאורך תקופת ההסכם.

תקציב הרווחה שתקצה החברה לפעילויות עובדים, בהן מימון נופש שנתי, יגדל משמעותית ועד שנת 2020 יוכל להגיע ל-53 מיליון שקלים. ההסכם כולל גם סבסוד קייטנות הקיץ לילדי העובדים כבר השנה. כמו כן, על פי ההסכם החדש, עובד הזכאי לרכב חברה ואשר יש לו ארבע ילדים ומעלה יהיה זכאי לרכב מתאים.

כמו כן, סכום השתתפות החברה בתשלום בגין ארוחות הצהריים יעלה מ-25 שקלים ל-30 שקלים ליום, ויינתן מענק ותק מיוחד בגובה משכורת שישולם לכל עובד שיציין 25 שנות עבודה בחברה.

כמו כן, קובע ההסכם זכאות לבדיקות סקר רפואי במימון החברה, לכל עובד מגיל 40 ומעלה שהשלים 5 שנות ותק. בין הצדדים הוסכם כי ניכוי עשרת ימי השביתה משכר העובדים יהיה הדרגתי.

ההסכם הקיבוצי בחברה כולל גם תוכנית פרישה מרצון. על פי ההסכמות בין הצדדים, עד סוף אוגוסט 2017 החברה התחייבה להציע אפשרות לעובדים שעברו את גיל 60, לסיים את עבודתם בקבוצה בתנאי פרישה מוגדלים ומועדפים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email