בעקבות התנגדות לשכת עוה"ד: ועדת השרים לחקיקה אישרה גרסה מרוככת של חוק מוסד הבוררות בביטוח

היקף פעילות המוסד צומצמה ותהיה רשימה סגורה של נושאים בהם יהיה רשאי לדון. המוסד יוכל לעסוק בעיקר בתביעות בנוגע לנזק ברכוש או ביטוח בריאות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר משא ומתן אינטנסיבי בין הכנסת לאוצר, אישרה בתחילת השבוע ועדת השרים לחקיקה גרסה מרוככת להצעת חוק מוסד בוררות חובה מול חברות הביטוח, וזאת במסגרת חוק ההסדרים. את ההצעה יזמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והיא הוגשה בידי האוצר. "ריכוך" ההצעה בא בעקבות התנגדות נחרצת של לשכת עורכי הדין, שחוששת מפגיעה בהכנסות עורכי הדין הנהנים מניהול תביעות נגד חברות ביטוח.

בין השינויים לעומת המקור – הגדרת הבוררים שונתה לפוסקים ומעמדם יהיה כשל שופטי בית משפט שלום. ועדה תמליץ על מספר מועמדים לתפקיד הפוסקים, ומתוכם יחליט שר האוצר את מי למנות, בעוד שבהצעה המקורית לשר היה שיקול דעת מוגבל יותר. גם היקף הפעילות של המוסד צומצם ותהיה רשימה סגורה של עילות בהן יוכל לדון מוסד הבוררות. כך למשל הוא לא יוכל לדון בסוגיות ביטוח מורכבות כמו בפגיעות גוף בתאונות או חבויות בביטוח צד ג', שכן מדובר בתביעות שמתבררות במשך תקופה ארוכה. המוסד יוכל לעסוק בעיקר בתביעות בנוגע לנזק ברכוש או ביטוח בריאות. כמו כן, נקבע כי יהיה צורך במתן הודעה מנומקת אם לא יהיה ניתן לקבל מידע בנוגע לתביעה במוסד.

עו"ד אפי נווה

על פי ההצעה שאושרה, לקוחות שתביעותיהם נדחו בידי חברות הביטוח יוכלו לפנות למוסד שיכריע ביניהם. "מטרת המוסד היא ליצור איזון בין החברות ללקוחות, שאין ביכולתם להתמודד משפטית מול סוללת עורכי הדין שאותם הם פוגשים כשהם מחליטים לקחת את חברות הביטוח לבתי המשפט", נכתב בדברי ההסבר. פניה למוסד הבוררות תהיה כרוכה באגרה הן מצד הפונה והן מצד חברת הביטוח, אותה יקבע שר האוצר.

בהצעת החוק מובאים נתוני רשות שוק ההון לפיהם בשנים האחרונות קיימת עלייה במספר התביעות שחברות הביטוח דחו. בשנת 2016 דחו חברות הביטוח כ־77 אלף תביעות – כ־24% יותר בהשוואה ל־2012.

מהנתונים עולה עוד, כי קיימת מגמה של גידול גם במספר התביעות המגיעות לבתי המשפט בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני; בשנת 2014 הוגשו לבתי המשפט 36,356 תביעות, ב־2015 הוגשו 42,767 תביעות, ובשנת 2016 הוגשו לבתי המשפט 45,352 תביעות. מתוך התביעות שהתבררו בבתי המשפט בשנת 2016, בכ־10,000 מהן ניתן פסק דין לטובת המבוטחים, ב־5,500 תביעות ניתן פסק דין לטובת חברות הביטוח (כ־90% יותר לטובת המבוטחים.

ר.מ. (כ־28,500) תביעות הסתיימו בפשרה וכ־1,000 תביעות הסתיימו בסטטוס אחר (לדוגמה תביעות שבוטלו). "מספר הפשרות הרב מעלה את החשש כי גם פונים המחליטים לתבוע חברת ביטוח בבית משפט, נאלצים להסכים לפשרה מול הגוף המפוקח, וזאת מבלי למצות את מלוא זכויותיהם, על מנת להביא לסיום ההליך בצורה מהירה", נכתב בדברי ההסבר להצעה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email