בעקבות התערבות היועץ המשפטי בצפון: הוחזרו עמלות לסוכנים

שני סוכני ביטוח פנו ליועץ המשפטי של מחוז הצפון לאחר שעמלותיהם קוזזו. לאחר דין ודברים ולמרות שהפוליסה היתה תחת "שחרור מתשלום פרמייה" - הוחזרה העמלה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מבוטח המשותף לשני סוכני ביטוח מחיפה, אלי גביש ויוסי מאירי, חלה והוכר כבעל אובדן כושר עבודה. מאחר שתהליך הבדיקות והמצאת האישורים הרפואיים התארכו יתר על המידה על ידי חברת הביטוח ותביעתו הוכרה באיחור, קיזזה החברה, הראל, מעמלות הסוכנים את כל החודשים בהם קיבלו עמלה. העילה לקיזוז הייתה שהפוליסה "שוחררה" מתשלום פרמיות באופן רטרואקטיבי.

שני הסוכנים פנו למחוז הצפון של הלשכה ובקשו התערבותה לגבי קיזוז העמלות. היועץ המשפטי, עו"ד ליאור קן דרור, החל בבירור מול הראל, ולאחר דין ודברים בין הלשכה להראל, ולמרות שהפוליסה הייתה תחת "שחרור מתשלום פרמייה", ניאותה הראל, להחזיר לסוכנים את העמלה.

ליאור קן דרור
עו"ד ליאור קן דרור

"ידעתי שיש על מי לסמוך. זה כוחה של לשכה חזקה", מסר בתגובה הסוכן אלי גביש, ואילו הסוכן יוסי מאירי הוסיף: "תודה היא המעט שאני יכול להגיד. הודות ללשכה נפתרה בעייתנו".

יועצים משפטיים נגישים

ליאור רוזנפלד יו"ר סניף חיפה והצפון, התייחס לנושא ואמר כי "החלוקה של יועצים משפטיים לפי מחוזות מוכיחה את עצמה. עורכי הדין של המחוזות נגישים, פנויים וקשובים לסוכנים. ההוכחה – טיפול מהיר של היועץ המשפטי למחוז צפון הביא להחזרת כסף לסוכנים שנלקח מהם שלא כדין. מן הראוי לציין כי חברות ביטוח רבות עוצרות ומפסיקות את תשלום העמלה בגין פוליסות הנמצאות במצב 'שחרור מתשלום פרמייה', אך כאן מדובר במקרה בו חברת ביטוח קיזזה עמלה רטרואקטיבית לסוכנים בשל עיכובים שלה – ולכן זה הצריך את התערבות הלשכה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email