בעקבות התערבות הלשכה: ועדת הרפורמות בודקת את ביטול המועצה המייעצת לממונה

במסגרת ההצעה להקמת רשות פיקוח עצמאית מוצע גם ביטול המועצה המייעצת. אברמוביץ: "מדובר במהלך שתכליתו להסיר כל פיקוח והשגחה על פעולות הפיקוח על הביטוח". חברות הביטוח תומכות בעמדת הלשכה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

יו"ר ועדת הרפורמות בכנסת ח"כ אלי כהן, ביקש לקבל הבהרות על זהות חברי המועצה המייעצת למפקחת על הביטוח ופעילותה. זאת בעקבות דיון בהצעת החוק להפוך את אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר לרשות עצמאית.

בהצעת החוק מוצע גם לבטל את המועצה המייעצת לממונה, שבה חברים גם נציגי הלשכה ושאמורה לייעץ למפקחת בתחומים השונים של הענף. בדיון טען מ"מ נשיא הלשכה, אורי צפריר, בפני חברי הועדה, כי ביטול המועצה יוביל לביטול האיזון והבקרה על פעילות רשות הפיקוח וזאת אף מעבר לביטול הפיקוח הפרלמנטרי של ועדת הכספים. נציגי חברות הביטוח בדיון תמכו בעמדת הלשכה וציינו שהם שותפים לחששות שהעלה בדיון מ"מ נשיא הלשכה.

מעדיף להתנהל בלעדי המועצה

לעומתם טענה המפקחת, שתומכת בביטול המועצה המייעצת, כי היא מיותרת משום שממילא אין הגדרות ברורות באלו תחומים עליה לייעץ. על כך השיב צפריר, שזו אינה עילה לביטולה וכי הלשכה תציע לוועדת הרפורמות הצעות לגבי התחומים בהן המועצה תהיה מוסמכת לייעץ בהן.

אברמוביץ וכהן
אברמוביץ וכהן

לפני ישיבת הוועדה, שהתקיימה לפני שבוע, פנה נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ אל יו"ר הוועדה ח"כ כהן, והתריע כי "מדובר במהלך נוסף אשר עיקרו ותכליתו להסיר כל פיקוח והשגחה על פעולות הפיקוח על הביטוח, מתוך מטרה להותיר את הרשות ללא כל גורם מאזן, ומגמה זו נראית, לשיטתה של הלשכה, כלוקה בחוסר סבירות קיצונית ומשכך הלשכה סבורה כי אין מקום להיעתר לבקשה זו", כותב אברמוביץ.

על פי חוק הפיקוח, המועצה המייעצת אמורה להיות מורכבת מ־15 חברים, אשר אמורים לייעץ למפקח על הביטוח, ואולם היא לא התכנסה שנים רבות ולכן טוען האוצר כי היא יש לבטלה. "במועצה מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים", קובע אברמוביץ במכתבו. "מפאת חשיבות הנוכחים במועצה המייעצת אשר מרכיבים את כל קשת השחקנים בשוק הביטוח תוקן חוק הפיקוח בשנת 1996 באופן אשר קבע, כי ללשכה יהיו 3 נציגים במועצה המייעצת, כמי שמהווה גורם המעורה בשוק הביטוח והיכול לתרום מראייתם הרחבה לטובת הענף כגורם מייעץ לפיקוח. הטענה כי אין מקום לקיומה של המועצה המייעצת ויש לבטלה, הואיל והיא אינה מתכנסת שנים ארוכות, אינה נובעת מחוסר תפקודה של המועצה, כי אם נובעת מעצם העובדה שהפיקוח כלל לא פועל לכנס אותה ומעדיף להתנהל בלעדיה. עם כל הכבוד, נראה כי שיקולי הפיקוח נובעים מהרצון העז להסיר כל צורך בדיווח או התייעצות מצד הפיקוח עם גורמי השוק הרלוונטיים".

אברמוביץ הציע עוד, שאם תבוטל המועצה יוכנס בהצעת החוק של האוצר סעיף חלופי לפיו הפיקוח יידרש להתייעץ עם הלשכה, על מנת לקבל את עמדת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email