בעקבות לחצי ברקת: יוסי בן ברוך מונה כמנכ"ל מגדל אחזקות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דירקטוריון מגדל ביטוח החליט ביום רביעי כי יוסי בן ברוך ימונה לתפקיד מנכ״ל מגדל אחזקות, ולא ימשיך בתפקידו כסמנכ"ל הכספים בחברה הבת מגדל ביטוח. עוד החליט הדירקטוריון, כי בן ברוך יכנס לתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות החל מ־1 ביולי 2022 ועד אז יאתר הדירקטוריון סמנכ"ל כספים חדש. בכך קיבל הדירקטוריון את עמדת הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, כי בן ברוך לא יכול לשמש בשני התפקידים במקביל.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

לפני 10 ימים, בעקבות הודעת מגדל על מינוי בן ברוך, שלח ברקת מכתב לדירקטוריון מגדל ביטוח בו כתב כי "בחינת השלכותיו של המינוי האמור, על רקע הנסיבות שקדמו לו, מעלה חשש כי יש בו, לכאורה, משום פגיעה משמעותית באפקטיביות הממשל התאגידי במגדל ביטוח; וכי בין היתר, המינוי עלול לערער את ההיררכיה בין סמנכ"ל במגדל ביטוח לבין מנכ"ל מגדל ביטוח ולפגוע ביכולתו של מנכ"ל מגדל ביטוח לפקח כיאות על תפקוד מנהל חטיבת הפיננסים במגדל ביטוח".

עוד ציין הממונה, כי אין במכתבו כדי למצות בהכרח את התייחסות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למינוי האמור והיא עשויה לנקוט באמצעי אכיפה נוספים בעניין זה לפי כל דין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email