בעקבות מאבק הלשכה – רשות שוק ההון דוחה בשנה את יישום ממשק המעסיקים לעסקים קטנים

הרשות הודיעה היום על שינוי מועד כניסתה לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים לגבי מעסיקים קטנים. מעסיקים קטנים יחויבו להעביר מידע מקוון וכספים פנסיוניים של עובדיהם לקופת גמל החל מפברואר 2019, במקום מפברואר 2018
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הודיעה היום על שינוי מועד כניסתה לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים לגבי מעסיקים קטנים. בישראל כ-235 אלף מעסיקים קטנים (עד 20 עובדים), ולהם כמיליון עובדים.

בהתאם להודעת הרשות, מעסיקים קטנים יחויבו להעביר מידע מקוון וכספים פנסיוניים של עובדיהם לקופת גמל בהתאם להוראות ממשק תשלומים החל מפברואר 2019, במקום מפברואר 2018. הארכת תקופת ההיערכות למעסיקים קטנים נועדה לאפשר להם להשלים את היערכותם לממשק המשופר ולהתנסות בו. ממשק תשלומים מסדיר את האופן שבו מעסיק מפקיד כספים למוצרי החיסכון הפנסיוני של עובדיו ואת המידע שעליו להעביר אגב אותה הפקדה. מטרת הממשק היא להבטיח שמירה על רישום תקין של הזכויות הפנסיוניות של העובדים ולצמצם אפשרות לטעויות בתהליך הפקדת הכספים.


ההודעה מתייחסת למעסיקים שלהם עד 50 עובדים

הלשכה דרשה לדחות את הפעימה השלישית

ההודעה מתייחסת למעסיקים שלהם עד 50 עובדים. מאז נכנסה הרפורמה בממשק המעסיקים, בתחילת 2016 (אז חויבו בו המעסיקים הגדולים), נאבקה הלשכה לטובת המעסיקים הקטנים. הממשק הוחל ב-2017 גם על מעסיקים בינוניים (50-100 עובדים), ובפברואר 2018 היה אמור לחול גם על הקטנים. בחודש שעבר פנה סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, אל רו"ח הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על הרשות, בדרישה: "לדחות את הפעימה הקרובה בנושא ממשק המעסיקים, הכאוס הולך וגובר. אנו חוזרים ודורשים לדחות את הפעימה השלישית".

לטענת הלשכה, נכון להיום כספים בהיקף של מאות מיליוני שקלים אינם משויכים כראוי לציבור החוסכים לאור שתי הפעימות הקודמות. "התרענו מפני כאוס זה עוד קודם לכניסת הפעימה הראשונה, במפגשים רבים עם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, בדיונים איתך, וגם בישיבות בוועדת הכספים", כתב ארנון לשרעבי והוסיף: "כניסת הפעימה השלישית בתחילת 2018 רק תעצים את הכאוס. בפרט כאשר מדובר במעסיקים קטנים אשר רובם מנותקים מהטכנולוגיה הבסיסית הנדרשת לעמידה בתנאי הממשק. יש לדחות את הפעימה השלישית עד שנת 2019, כדי לאפשר לכל היצרנים והשחקנים בשוק הפנסיוני ליישר קו כראוי וכנדרש, ורק לאחר מכן להגיע לפעימה השלישית".

כאמור, הרשות נענתה לבקשת הלשכה ודחתה את היישום למעסיקים הקטנים בשנה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email