בעקבות משבר הקורונה – איילון מפטרת 50 עובדים ודוחה מענקים

המשבר, שהסב נזקים משמעותיים ביותר למשק כולו, הביא את הנהלת החברה לנקוט במספר צעדי התייעלות שנועדו לחסוך בהוצאות החברה
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

עקב משבר הקורונה שהסב נזקים משמעותיים ביותר למשק כולו, הנהלת איילון ביטוח החליטה על מספר צעדי התייעלות שנועדו לחסוך בהוצאות החברה, וכל זאת תוך שמירה מירבית על בריאותם, בטחונם התעסוקתי וזכויותיהם של העובדים והמנהלים. ההחלטות הינן תוצאה של היוועצות והידברות מתמשכת עם ועד העובדים וההסתדרות העובדים הלאומית.

מאז פרוץ המשבר נקטה החברה במספר צעדים, ובהם: הוציאה  לחל"ת כ-15% מעובדיה, והם אמורים לשוב לעבודתם בתחילת חודש יוני 2020, בוטלה האפשרות לעבוד שעות נוספות, והיה ניצול מוגבר של ימי חופשה שנתית.

מנכ"ל איילון, אריק יוגב | צילום: אייל גזיאל

כעת החליטה איילון ביטוח על צעדים נוספים וביניהם: ביטול כ-50 משרות, לרבות של מנהלים, התחייבות שלא לאייש את המשרות שבוטלו עד סוף שנת 2020 אלא בהיוועצות עם ועד העובדים; דחיית תשלום תוספת השכר הקבועה בהסכם הקיבוצי לסוף שנת 2020 או תחילת 2021, דחיה של המענקים שהיו אמורים להשתלם בגין הישגי החברה בשנת 2019 וקיצוץ בחלק מפעולות הרווחה שתכננה החברה.

בנוסף, פועלת החברה בשיתוף ועד העובדים והסתדרות העובדים הלאומית להקלה ככל האפשר על העובדים המסיימים את עבודתם, הן על ידי מתן מענק כספי לעובדים אלו והן בסיוע במשותף של החברה ושל הסתדרות העובדים הלאומית לאותם עובדים בהשתלבות בשוק העבודה.

החברה הבת צופה שכלל הצעדים אותם היא נקטה מאז פרוץ המשבר והצעדים עליהם החליטה עתה יחסכו כ-30 מיליון שקל מהוצאותיה בשנת 2020.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email