בעקבות פניית הלשכה: האוצר מפרסם תזכיר חוק להארכת "הריסק הזמני"

סו"ב אייל פז בפנייתו לממונה: "הארכת התקנות הזמניות הינה כורח המציאות, זאת לאור המצב התעסוקתי בו אנו מצויים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר פרסם ביום שלישי תזכיר חוק להארכת תוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים. על פי תזכיר החוק מוצע להאריך את תוקף התקנות, שפג בסוף 2020, עד ל-30 ביוני 2021. מדובר במה שמכונה מנגנון "ריסק זמני" אוטומטי לשמירת הזכויות בכיסויים ביטוחיים בחיסכון פנסיוני למוות ונכות / אובדן כושר עבודה.

יום לפני פרסום תזכיר החוק פנתה הלשכה באמצעות סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית, אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בבקשה להאריך את תוקף התקנות. "מאחר שבפועל משבר הקורונה רחוק מלהסתיים חרף כל מאמצי החיסון והסגר בו אנו נתונים, ולכן הארכת התקנות הזמניות עד ליום 30 ביוני 2021 הינה כורח המציאות, זאת לאור המצב התעסוקתי בו אנו מצויים ופרק הזמן אשר נקבע לעובדים המצויים בחל"ת לקבלת תמריצים ודמי אבטלה", כתב סו"ב פז בפנייתו.

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל
מונעים פגיעה בעובדים

בתזכיר החוק נכתב: "בעקבות התפרצות נגיף הקורונה עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם. בעקבות זאת, ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, כך שהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום מיתרתו הצבורה של אותם עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מכך. בנוסף, הפחתת או הפסקת הרצף הביטוחי של אותם עובדים כתוצאה מהפחתת או הפסקת ההפקדות עשויה לפגוע ביכולתם של אותם עובדים לרכוש כיסויים ביטוחיים כאמור בעתיד, זאת במקרה שבו מצבם הרפואי של אותם עובדים ישתנה לרעה ביחס למועד הצטרפותם לאותם כיסויים ביטוחיים והם יידרשו לעבור חיתום.

"נוכח מצב ייחודי זה במשק, ולצורך מתן מענה לבעיה זו הותקנו, לזמן מוגבל, שתחילתו ביום פרסום התקנות ועד ליום 31 בדצמבר 2020.

"לאור הימשכותו של משבר הקורונה, במסגרתו עובדים רבים במשק ממשיכים לצאת לחופשה ללא תשלום, או מצומצמת או מסיימת העסקתם, מוצע להאריך את תוקפן של התקנות עד ל-30 ביוני 2021.

"מוצע להאריך את התקנות על אף שתוקפן פג וזאת על מנת שלא לפגוע בעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום, או מצומצמת או מסיימת העסקתם, בתקופה שממועד פקיעת תוקפה של הוראת השעה ועד לכניסת הוראת השעה הנוכחית לתוקף".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email