בעקבות פניית הלשכה: הרשות תאפשר צפייה במידע במסלקה במשך 21 ימי עסקים

בחודש האחרון התקצרה תקופת שמירת נתוני המסלקה לשבוע אחד ⋅ נשיא הלשכה: "הארכת תקופת הצפייה במידע תאפשר לסוכן זמן סביר לצפות בנתונים מבלי שיהיה נתון לסד זמנים קצר"
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עובדת בימים אלה על תיקון תקנות אבטחת המידע במסלקה, כך שניתן יהיה לגשת ולצפות במידע במשך 21 ימי עסקים. כך הודיע ניר בן שמש, מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית ברשות לסו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, בעקבות פנייתו לרשות בשבוע שעבר.

בחודש האחרון הגיעו תלונות על תקלות רבות שחוו סוכני הביטוח בעבודתם מול המסלקה הפנסיונית, דבר שהוביל לנזקים גדולים ופגיעה עמוקה בפעילותם העסקית של הסוכנים. בעקבות התלונות פנתה הלשכה באמצעות יו"ר הוועדה הפנסיונית אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בבקשה להאריך את תקופת שמירת המידע במסלקה.

סו"ב אייל פז | צילום: באדיבות המצולם

 

"כאמור, במכלול הניסיונות לתקן את התקלה במסלקה הפנסיונית, ניתנה הארכה למסלקה לשמירת החומר המועבר דרכה מעל שבעה ימים", כתב פז לברקת. "אין חולק לטעמנו, והלשכה אף מקבלת את הגישה לפיה המסלקה הפנסיונית הינה 'צינור' להעברת מידע ואין כל תכלית ורצון כי המידע המועבר דרכה ישמר לאורך זמן.

"עם זאת, התקלה במסלקה העירה את הבעיה לפיה סוכנות וסוכנים רבים נדרשים להיכנס ולשלוף מידע פעם נוספת מהמסלקה, בגין אותו לקוח/ה, מאחר ולא עלה בידם להוריד את כל החומר מהמסלקה תוך שבעה ימים, שלא באשמתם, והדוגמאות לכך רבות, ועל כן די אם אזכיר את מקצתם: סוכנים שנאלצו לצאת את משרדם לצורך שירות מילואים; סוכנות שיצאו לחופשת לידה; סוכנים השוהים במחלה; סוכנים שקבעו חופשה; סוכנים בתקופת אבל.

"הואיל וראינו כי ניתן לתת ארכה לשמירת המידע", הוסיף פז במכתבו "כפי שהנחתם את המסלקה בתקופת התקלה הגדולה אני מבקש ממך, כראש הרשות, ליתן הוראות מתאימות למסלקה לשמירת החומר למשך 21 ימים ממועד הגעת החומר לידיה, וזאת כדי לאפשר לציבור הסוכנות והסוכנים העצמאיים סד זמנים רחב יותר מאשר שבעה ימים העומדים לרשותם כיום".

בעקבות היענות רשות שוק ההון לבקשת הלשכה, אמר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "הארכת תקופת הצפייה במידע ל־21 ימי עסקים תאפשר לסוכן זמן סביר לצפות בנתונים מבלי שיהיה נתון לסד זמנים קצר של שבעה ימים, כנהוג היום".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email