בעקבות פניית לשכת סוכני הביטוח: מד"א תאפשר לסוכנים לתת לה שירותים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פניית לשכת סוכני הביטוח, הודיעה מד"א כי תאפשר לחברת הביטוח שתזכה במכרז להעסיק סוכן ביטוח שיאושר על ידי מד"א לאספקת השירותים. מדובר במכרז לשם קבלת הצעות לרכישת פוליסת ביטוח קבוצתית, נכות מוחלטת ותמידית וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתית לעובדי מגן דוד אדום.

במסגרת תנאי הסף של המכרז נקבע כי "סוכן ביטוח אינו רשאי להיות מציע במכרז זה". לשכת סוכני הביטוח פנתה אל ארגון מד"א, באמצעות עו"ד נירית אבטליון ממשרד ראב"ד, מגריזי, בנקל ושות'. בפניה נדרשה מד"א לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש לאחר שינוי כדרישת הלשכה. הלשכה טענה כי מדובר בכשל מהותי הגורם לפגיעה קשה בעיקרון השיוויון ובחופש העיסוק של ציבור סוכני הביטוח, שרובם מאוגדים על ידי לשכת סוכני הביטוח. בנוסף, נקבע בפנייה, המכרז פורסם בניגוד לחוק חובת המכרזים וחוק ההגבלים העסקיים.

פניית הלשכה למד"א נעשתה בעקבות תלונתו של הסוכן יהודה בוכניק להנהלת הלשכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email