בעקבות שאר חברות הביטוח: תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר בגין גביית ריבית מופרזת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תביעה ייצוגית כנגד איי.די.איי חברה לביטוח הוגשה בשבוע שעבר על ידי עוה"ד יעקב שפיגלמן ועמית עידו ממשרד עוה"ד יעקב שפיגלמן ושות' על סך 58 מיליון שקל בגין גביית ריבית בשיעור גבוה מהמותר.

על פי כתב התביעה, התובע גל אבידן ביקש לעשות ביטוח לדירה שבה הוא מתגורר עם אשתו. הוא רכש פוליסה מביטוח ישיר בכרטיס האשראי וחויב על 26 שקל עבור "פריסת תשלומים", שלפי מפרט הפוליסה מחושבים על בסיס ריבית שנתית בגובה של 4% צמודה למדד הידוע ביום תחילת הביטוח.

בפועל נמצא כי הנתבע שילם ריבית שנתית של 13.72%. הקבוצה המיוצגת היא "כל מבוטחיה של המשיבה, שהמשיבה גנבה מהם דמי אשראי ו/ או דמי פריסת תשלומים בשיעור העולם על שיעור הריבית השנתית שהוצג להם ו/ או בשיעור העולה על תקרת דמי האשראי החוקית על פי תקנות דמי ביטוח באשראי, במשך שבע השנים שקדמו להגשתה של תובענה זו".

התביעה הייצוגית טוענת כי ביטוח ישיר גבתה ריבית בגין פריסה לתשלומים על עסקת ביטוח, בשיעור העולה על שיעור הריבית הקבוע בפוליסה (4%), ואף על שיעור הריבית המקסימלי המותר על פי הדין (6%).

שיעור הריבית שגבתה חברת הביטוח הוא 13.72%. ביולי קבע בית המשפט כי הפניקס, מנורה, כלל ומגדל ישיבו למבוטחיהם כ-26 מיליון שקל בדמות הטבות, לאחר שהודו כי ביצעו גביית יתר של דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי (האלמנטרי), במסגרת הסדר פשרה שאושר בבית המשפט המחוזי מרכז בארבע תביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברות.

על פי ההסדר, הפניקס תשיב למבוטחיה הטבה בהיקף של כ-5.8 מיליון שקל (בגין גביית יתר בהיקף של כ-5.9 מיליון שקל); כלל, שגבתה כ-14.6 מיליון שקל, תשיב למבוטחים כ-10.5 מיליון שקל; מנורה תשיב 5.25 מיליון שקל (סכום זהה לגבייה ביתר); ומגדל תשיב כ-4 מיליון שקל למבוטחים בהטבות, לאחר שגבתה כ-3 מיליון דמי אשראי ביתר.

ביולי 2011 הגיש עו"ד עופר דהן חמש בקשות לאישור תובענות כייצוגיות נגד חמש מחברות הביטוח הגדולות במשק, בשם חמישה מבקשים שונים. עניינן של הבקשות נגע לגביית יתר של דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי (האלמנטרי), ובפרט בפוליסות לביטוח רכב (רכוש), פוליסות ביטוח דירה ותכולתה ופוליסות ביטוח תאונות אישיות.

בינואר אושר הסדר הפשרה הראשון בתיקים אלה בעניינה של חברת הביטוח הראל, שנדרשה להשיב כ-8 מיליון שקל למבוטחיה. ההסדרים כללו גם תיקון התנהלותן של חברות הביטוח בתחום גביית דמי אשראי מכאן ולהבא, במקביל לפיצויים הכספיים של חברי הקבוצות השונות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email