בריחת הנהג המבוטח מהמשטרה לא מאיינת את הכיסוי הביטוחי

שאלה משפטית אודות מקומה של חברת הביטוח עולה מתביעה שהגישה חברת ש.שלמה כנגד חברת איילון ומבוטח שלה אשר ברח מהמשטרה ופגע בשלושה רכבים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתאריך ה־ 6.10.2016 , פגע רכבו של יהודה מלש שבוטח על ידי חברת איילון, ברכב של חברת ש.שלמה. מעוצמת הפגיעה הוכרז רכב החברה התובעת (ש.שלמה) כ"אובדן להלכה" ואף נפגעו 2 רכבים נוספים. לתובעת נגרמו נזקים העולים כדי הסך של 51,261 שקלים. בגין זה הגישה תביעה כנגד הנהג וכנגד חברת הביטוח שלו (איילון), אשר ביטחה במועדים הרלוונטיים את רכבו של הנתבע בביטוח לכיסוי נזקי צד שלישי ו/או מקיף. לטענת ש.שלמה, הנתבע נהג בקלות ראש ובמהירות מופרזת, לא ציית לכללי התעבורה וסטה אל עבר רכבה תוך התעלמות ממנו. הנתבע לא חלק על אחריותו בתאונה ועל נזקי התובעת. מנגד, חברת איילון טענה כי יש לדחות את התביעה כנגדה בשל היעדר כיסוי ביטוחי.

לדבריה, הנתבע ניסה להימלט מהמשטרה שביקשה ממנו לעצור והוא סירב לכך, נהג בפראות ופגע בשלושה רכבים. כמו כן, טענה כי התאונה היא תוצאה של מרדף משטרתי ויש להחיל את החריג הקבוע בסעיף 26 לחוק חוזה הביטוח (התשמ"א־1981) הפוטר את המבטחת מתשלום תגמולים לאירוע אשר נגרם במתכוון או בנסיבות בהן האירוע היה בעל סבירות גבוהה להתרחשות. חברת איילון הדגישה כי הנתבע נהג לאחר ששתה אלכוהול, ואף אם לא הגיע לסף האלכוהול האוסר נהיגה (הנתבעת לא יכולה הייתה להוכיח זאת משום שהנתבע סירב לערוך בדיקה), ניסה להימלט מהמשטרה ואז גרם לתאונה.

בנוגע לשאלה האם הנתבע ניסה להימלט מהמשטרה – שוכנע בית המשפט, במאזן הסתברויות, כי התשובה לכך חיובית. על פי בית המשפט, הנתבע אמנם לא הועמד לדין בגין נהיגה בשכרות, אולם אופן נהיגתו שגרמה לחשד השוטרים, בחירתו שלא לעצור לקריאות המשטרה, סירובו לערוך בדיקת אלכוהול למרות שהוסברו לו משמעויות הסירוב, תקיפת השוטרים והקללות שהופנו לעברם, מצביעים על כך שלמצער ניסה הנתבע לברוח מניידת המשטרה בשל סברתו, כי בגופו עלולה להימצא כמות אלכוהול שמעבר למותר. באשר לשאלת הכיסוי הביטוחי – בית המשפט מצא כי אין לפטור את המבטחת, חברת איילון, מחובתה לשלם לצד השלישי את נזקיו בנסיבות נהיגת המבוטח. על פי בית המשפט, הכוונה המצוינת בסעיף 26 לחוק משמעה פעולה המכוונת לגרום לתוצאה או ידיעה ברמה גבוהה של הסתברות שיקרה מקרה הביטוח. בנסיבות המקרה, בית המשפט לא סבר שדי בכך שהמבוטח לא נהג בהתאם להוראות הדין כדי להצביע על כוונתו לגרום לאירוע הביטוחי, ודאי לא ברמה גבוהה של הסתברות כי תתרחש התאונה.

בית המשפט קבע כי כוונתו של הנתבע הייתה להתחמק מניידת המשטרה, ודווקא התאונה הביאה לתוצאה ההפוכה מכוונתו זו. הנתבע לא חפץ בתאונה, בתוצאותיה או בהשלכותיה.

לסיכום, נקבע כי התביעה מתקבלת והנתבעים ישלמו לחברת ש.שלמה באמצעות חברת הביטוח איילון סך של 49,061 שקלים.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוזות מרכז, שרון וירושלים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email