ברקת במתקפה חריפה על דירקטוריון כלל החזקות ביטוח

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מזהיר כי בידיו הסמכות בנושא היתר השליטה של הקבוצה בכלל ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

העימות בין דירקטוריון כלל החזקות ביטוח לבין הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, החריף בימים האחרונים.

"אני נוטה להתרשם כי הדירקטוריון לא מבין באופן מלא את אחריותו וגבולות סמכותו, כמו גם את העובדה שההחזקה במבטח דורשת היתר", כתב ברקת לדירקטוריון והוסיף "רושם זה מתעצם לאור הצל הכבד של ההתרחשויות האחרונות, שחלקן מתוארות בדו"ח הבודק של כבוד השופט העליון בדימוס, פרופ' יורם דנציגר. ההתנהלות הפגומה שזכתה לביקורת לא היתה כנראה רק מנת חלקו של היו"ר, אלא זכתה לתמיכה לכאורה, ולו בשתיקה, לפחות של חלק מהדירקטורים בכלל החזקות, שלא עצרו באיבה את ההתנהלות הזו ולא עשו דין וחשבון כמצופה מתפקידם". בכך הזהיר ברקת לכאורה את דירקטוריון כלל החזקות ביטוח כי בידיו הסמכות גם בנושא היתר השליטה שלה בכלל עסקי ביטוח.

דבריו של הממונה הם תשובה למכתב של הדירקטוריון לממונה מה-9 ביולי, בו דחה את הביקורת של ברקת בנושא השימוש בכספי הנפקת המניות בסך 660 מיליון שקל שביצעה החברה בסוף 2019. ברקת טוען כי הגיוס נועד לחיזוק ההון בכלל ביטוח, וכי כך התרשם מישיבות שקיים עם חברי הדירקטוריון. אך בתשובת הדירקטוריון נטען כי מטרת הגיוס היתה לא רק לחזק את ההון של כלל ביטוח, אלא גם ש"החברה עשויה, מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את יעוד תמורת ההנפקה".

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

"הוצגו בפני מצגים אשר יצרו את הרושם המפורש או העקיף כי תמורת ההנפקה אכן נועדה לחיזוק ההון בכלל חברה לביטוח", קובע הממונה במכתבו החריג בחריפותו. הוא מוסיף כי "מה שקורה עתה יכול ללמד על תפיסת דירקטוריון כלל החזקות באשר למחויבותו כלפי איתנותה ורווחיותה של כלל חברה לביטוח. בעוד שחברת הבת, כלל ביטוח, גייסה הון משני יקר תוך קיבולת המיצוי המלא כמעט של ההון המשני, הכסף שגייסה כלל החזקות במניות יושב בקופת החברה חודשים על גבי חודשים בתשואה אפסית, למרות שיכול היה לחזק את ההון של כלל ביטוח", כותב ברקת.

כופר בסמכויות הממונה

גם דירקטוריון כלל החזקות נקט בלשון תקיפה במכתבו לברקת משבוע שעבר וטען כי הוא "ממתין לקבלת ההבהרות המשלימות ביחס לדרך מינוי הדירקטורים, ולכל עמדה או הבהרה אחרת מצדך, לרבות טיוטת היתר שליטה שלפי שיטתך החברה צריכה להחזיק בו, על מנת שיוכל לבחון את כל אלו יחד עם בחינת עמדתך".

עם זאת, הדירקטוריון הודיע אז לברקת כי החליט להשהות בשלב זה את בקשתו לכינוס אסיפת בעלי המניות של כלל ביטוח שהיתה אמורה לדון במינוי הדירקטורים. הדירקטוריון אף כפר בסמכותו של הממונה להתנגד למינוי דירקטור מכלל החזקות גם כדירקטור בחברת הביטוח.

העימות החריף בין דירקטוריון כלל החזקות ביטוח לבין הממונה, הם על רקע דו"ח המבקר החיצוני שמונה על ידי ברקת בעקבות ניסיון ההדחה של מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, ניסיון שביצע יו"ר כלל ביטוח, דני נוה, בחודש מאי האחרון.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email