ברקת: "ברשות יוקם מערך ביקורת ואכיפה ייעודי משמעותי"

הממונה כתב דברים אלו בפתח הדו"ח השני שפרסמה הרשות: "נתייחס בפחות סובלנות לסטייה מהותית מהוראותינו, ובפרט לפגיעה במבוטחים ולקוחות"
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, פרסם השבוע את הדו"ח השנתי לשנת 2018 של הרשות.

בפתח דבריו כתב: "נחזק את התקשורת עם הגורמים המפוקחים והקשורים להם, לרבות סוכנים, חברות, מבטחי משנה ועוד, כי אין תחליף לתקשורת הבאה להבטיח שהמדיניות שאנו מתווים תיושם בדרך אליה התכוונו, ושקיימת ודאות רגולטורית למפוקחים על מנת שיתכננו את צעדיהם בהתאם.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

"בד בבד נבהיר כי אנו נתייחס בפחות סובלנות לסטייה מהותית מהוראותינו, ובפרט לפגיעה במבוטחים ולקוחות. בכוונתנו להגביר את משאבי הרשות המופנים לביקורת ואכיפה באופן דרמטי ולהקים מערך ביקורת ואכיפה ייעודי משמעותי כמקובל בגופי פיקוח אחרים.

"הדבר לא יתאפשר ללא גיוס תקציבים נוספים ותקני כוח אדם נוספים למטרה זו, אך לאור גודל המשימה והאחריות, בנושא זה אין לנו את הפריבילגיה להתפשר".

לדבריו, הרשות שואפת "להדביק את הפערים מרגולטורים אחרים ואת הנעשה בעולם בתחום היציבות הפיננסית, הלימות ההון, הדיווח הכספי, הפיקוח על ההשקעות, מערכי הביקורת והאכיפה והתפיסה הרגולטורית הכוללת. זאת לצד חתירה בלתי מתפשרת לשיפור הכיסוי הביטוחי והפנסיוני של אזרחי ישראל וחיזוק ההגנה על זכויות מבוטחים ולקוחות. כבכל מדינה מתקדמת, בה קיים פיקוח עצמאי על שוק הביטוח והחיסכון של האזרחים – המבוטח והחוסך לפנסיה נמצא במרכז, וההגנה עליו בראייה כוללת, צרכנית ויציבותית, עומדת בראש מעייניו ומטרותיו של הרגולטור".

בהתייחסו לסטנדרטים הבינלאומיים סולבנסי 2 ו־IFRS17, כתב ברקת כי "מדובר בשינוי פרדיגמה המשקף תפיסה פיקוחית גלובלית חדשה – אחראית יותר בהיבט ניהול הסיכונים וההון, ובעלת כלים אפקטיביים יותר להשגת שקיפות, השוואתיות, והערכה טובה יותר של האיתנות הפיננסית של חברות בענף. לאור זאת, אסור שישראל תישאר מאחור. לא נכון גם לייצר ’מודל ישראלי' שרירותי, החשוף ללחצים של גורמים מקומיים כאלו ואחרים".

בדבריו, קובל הממונה על היעדר תקציב מספיק שיאפשר לרשות לבצע את כל מטרותיה: "יש לחזק את גורמי המקצוע ברשות בתחומים קרדינליים אלו ולהקצות להם משאבים משמעותיים, דבר שהחלנו בו בשנת 2019", ציין.

נמגר מכירות "דחיפה"

ברקת גילה, כי הרשות תבחן פתרונות ביטוחיים ממוקדים לקבוצות מסוימות, כמו ביטוח רכב לנהגים צעירים, או פתרונות בתחום הפנסיה לנעדרי רציפות בעבודה: "כדי להכיל יותר ויותר אוכלוסיות בעלות מאפיינים מיוחדים, בעלי מוגבלויות, חולים כרוניים, אוכלוסיית הגיל השלישי, וכן הלאה, תחת המטריה הביטוחית, נפעל להבטיח שמכירת ביטוח תשרת את צרכי המבוטח וכי מבוטח שנדרש לסיוע ברכישה יקבל סיוע אובייקטיבי המתאים לצרכיו. נמשיך לפעול על מנת למגר תופעות של מכירות פסולות אשר נעשות ב׳דחיפה׳ ולא על פי צרכים.

"נרחיב את האפשרויות להתאמה בין מוצרי הביטוח לצרכים של מבוטחים שונים, תוך הבטחת הלימת הכיסוי, שקיפות והוגנות מחיר. נעודד ביתר שאת את החיסכון של האזרחים לקראת פרישה ונתמוך במוצרים המאפשרים לקהל רחב למקסם את חסכונותיו", כותב ברקת.

הממונה הביע תמיכה במהלך הקרנות הנבחרות שלדבריו "מוכיח את עצמו כפתרון יצירתי ונדרש, ה׳משנה כללי משחק׳ ומיטיב עם אוכלוסיות נעדרות כוח מיקוח. אנו נחושים להמשיך ולתמוך במהלך תחרותי זה בשוק".

בנושא חדשנות טכנולוגית אמר כי הרשות תמשיך לבחון "כיצד טכנולוגיות חדשות משתלבות בתחום הביטוח כדי להציע למבוטחים מוצרים ושירותים טובים יותר ויעילים יותר. נעודד מודלים של חדשנות עסקית וטכנולוגית אשר יש בהם כדי להגביר תחרות, לחסוך עלויות ולקדם את הענף".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email