ד"ר ברקת: להאריך בשנתיים את מגבלת דמי הניהול החיצוניים בחסכונות הפנסיוניים

מדובר בדמי ניהול נוספים בשיעור 0.25% בגין הוצאות על רכישת ניהול השקעות מקצועי מצדדים שלישיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת מבקש להאריך את בשנתיים נוספות את ההגבלה על שיעור דמי ניהול החיצוניים העומד על 0.25% מסך כל השווי המשוערך של נכסי המשקיע. בשוק ההון קיבלו את ההודעה בשביעות רצון מאחר שחששו כי ברקת יוריד את התקרה.

מדובר בדמי ניהול חיצוניים הנגבים מהעמית כאשר מנהלי קרן נעזרים בגופים זרים ומנהלי השקעות אחרים, גם בחו"ל, כדי להשיא תשואה לקרן. יש לציין, כי גביית דמי הניהול הנוספים הביאו למספר תביעות ייצוגיות בשנתיים האחרונות בהיקף של מיליארדי שקלים. התובעים טוענים שאין עיגון חוזי בתנאי הפוליסה לגביית דמי הניהול הנוספים, למרות שהיא נעשתה בהיתר של רשות שוק ההון. עוד טוענים התובעים כי התשלום עבור השימוש בעזרה חיצונית צריך להיעשות על חשבון מנהל הקרן.

משה ברקת. צילום: יוד צילומים אילת

בטיוטת תקנות שפרסמה הרשות בשבוע שעבר היא מציינת כי מאז 2014, כשהגבילה הממונה דאז דורית סלינגר את היכולת של מנהלי הפנסיה לגלגל על החוסכים עלויות ניהול נוספות מעבר לדמי הניהול השוטפים שלהם – בוחנת הרשות את יישומה של מגבלת ההוצאות בקרב הגופים המוסדיים. בחינת היישום מעלה כי ההגבלה על גביית תשלום דמי ניהול חיצוניים היא בעלת משמעות חשובה, אך עדיין קיים חשש כי שיעור של 0.25% דמי ניהול הוא שרירותי ועלול לפגוע מהותית בהרכב תיק הנכסים של העמיתים.

על פי דברי ההסבר לטיוטה: "הבחינה אותה מבצעת הרשות טרם הסתיימה, אולם הממצאים הראשוניים אליהם הגיעה הרשות, מניבים את המסקנות הראשוניות הבאות: התנהלות הגופים המוסדיים בכל הנוגע לשיעור ההוצאות הישירות המושתות על העמיתים, הינה על פניו התנהלות מבוקרת ואחראית;  מסתמן כי ההשקעה באפיקים הנושאים הוצאות ישירות אשר נכללות במגבלת ההוצאות, טומנת בחובה השפעה חיובית על תשואות המסלולים.

"לאור כל האמור, ובשים לב לעובדה שהוראת השעה עתידה לפקוע בסוף שנת 2019, ולשיעור הניצול בפועל של הגופים המוסדיים את מגבלת ההוצאות הקבועה בתקנות העיקריות, מוצע להאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות באופן דומה להארכות שנעשו עד היום. זאת על מנת, לאפשר לרשות להשלים לעומקו את המחקר שנערך בנושא, תוך שיתוף מומחים מהארץ ומהעולם, לצד הבאה בחשבון של מגמות צופות פני עתיד כגון בחינת צפי התפתחות שיעור ההשקעה של הגופים המוסדיים בחו"ל. עם סיומו של המחקר כאמור תביא הרשות בפני שר האוצר ובפני ועדת הכספים של הכנסת, נוסח מוצע של תקנות אשר יישמו את מסקנות הליך הבחינה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email