ברקת מבהיר: מתווה הביטולים בריסקים הוא לפי נוסח ההיתר, כפי שפורסם באיגרת נשיא הלשכה

רוזנפלד בעקבות ההבהרה: אנו דורשים מהחברות להיצמד להבהרת הממונה המדברת על שלוש שנות ביטולים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות אי הבהירות והפרשנויות השונות בענף בתחום החזר עמלות בריסקים, פנתה הלשכה לפני כשבועיים לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בבקשה להוציא הבהרה נוספת בנושא.

אתמול שיגר ברקת מכתב הבהרה לנשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, לפיו הוא תומך באיגרת הנשיא ששיגר רוזנפלד לסוכנים בסוף מאי השנה. הממונה מבהיר כי סוכן אשר ישמור על אחוז ביטולים של עד 15% לשנה (פרמיה משונתת), על פני שלוש שנים יתנהל למול היצרנים על מתווה ביטולים של שלוש שנים.

רוזפלד וברקת. עמדה חד משמעית | צילום: לע"מ

על פי מכתב ההבהרה: “במענה לבקשות חוזרות ונשנות שלכם יש להבהיר את התנאי בו יידרש רק החזר עמלה מלאה בשל ביטולי פוליסת ביטוח חיים עם הנחה (כהגדרתה בהיתר) בשנה הראשונה. "ועל אף שהתנאי בעניין זה ברור בנוסח ההיתר שניתן לחברות הביטוח, נבהיר כך: לגבי פוליסות עם הנחה, ששווקו בשנה קלנדרית מסוימת – אם בוטלו 15% מהפוליסות (במונחי פרמיה משונתת) או יותר מכך (במצטבר), במהלך שלוש השנים הראשונות שלאחר שיווק הפוליסה, יידרש החזר עמלות במתווה של שלוש שנים לפחות. כלומר: רק מעל 15% ביטולים במצטבר על פני שלוש שנים. למען הסר ספק, יודגש כי נוסח ההיתר הוא הנוסח המחייב לעניין זה".

הכדור במגרש היצרנים

באיגרת שהוציא נשיא הלשכה לסוכנים ובמכתב ששוגר הבוקר למנכ"לי חברות הביטוח, קורא רוזנפלד לחברות שלא להכשיל את הסוכנים ולהיצמד להיתר שסיפקה הרשות. עוד קורא נשיא הלשכה לחברות להציע לסוכנים מתווה עמלות נפרעים גבוה על מנת לתת בידיהם את אפשרות הבחירה.

"כידוע לכם לשכת סוכני ביטוח פעלה במאמצים חסרי תקדים בכל מישור אפשרי במשך יותר משלושה חודשים בשביל לשנות את מתווה הביטולים שיצא מרשות שוק ההון אשר תכליתו חיוב הסוכנים על ביטולי פוליסות במשך 6 שנים", כותב רוזנפלד באיגרת. "בסוף מאי הודענו כי אנו מברכים על המהלך של הרשות, שיצאה במסמך הבהרה המאפשר לחברות הביטוח לשנות את המתווה לכזה בעל חיוב של שלוש שנים ובמקרים נוספים של שנה אחת. לצערנו, חלק מחברות הביטוח בחרו לאמץ פרשנות משלהן לנייר ההבהרה שיצא מהרשות ועדיין לא ממהרות לאמץ את המתווה שמקל על הסוכנים שעובדים עימן. לאור אי הבהירות פנינו בשנית לראש הרשות ובקשנו לחדד את המסר", מדגיש נשיא הלשכה.

"כעת אנו דורשים מחברות הביטוח – אל תכשילו את סוכני הביטוח, הקלו עליהם ועברו למתווה החדש בכל הקשור לעמלת ההיקף, ובמקביל צרו מסלולי עמלות נפרעים מתגמלים יותר למען תינתן לסוכנים אפשרות הבחירה. "שלא יהיה כאן מקום לספק – כעת הכדור נמצא אך ורק במגרש היצרנים ואלו צריכים לספק את הפתרונות. כמו כן, האוצר כאמור לאור דרישתנו, סיפק להם וסימן להם את הכיוון. ולכם הסוכנים, ברצוני להבטיח – הנהגת הלשכה ואני עומדים כל העת על המשמר. לא נאפשר לאף אחד לפגוע במעמדנו המקצועי, פרנסתינו ובנראות שלנו למול כלל הציבור בישראל. סוכני הביטוח נמצאים היום במקום הרבה יותר טוב ואנו נדאג תמיד לשאוף ליותר", מסיים רוזנפלד את האיגרת לסוכנים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email