ברקת נגד הקמת ועדת הרגולציה של שר האוצר

לדברי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במקום להקים ועדה בלתי תלויה הוקמה ועדה משותפת למשרד האוצר ובנק ישראל. בנוסף, הוא מציע מנגנון של אג"ח מדינה במקרה של ביטול אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"אני לא מכיר שום כשל בקרב הרגולטורים הפיננסיים; אולי יש חפיפות שוליות, אבל אני רואה רגולציה ששמרה על יציבות המערכת הפיננסית ועל האמון בה למרות המשבר. רגולציה עצמאית הרואה את טובת הציבור, יעילה, מקדמת תחרות וטכנולוגיות חדשות. תמיד יש מה לשפר ומה לבחון, אבל מה הבהילות?".

כך אמר ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ברקת בדיון ב"זום" שנערך ביוזמת מכון קסירר ומרכז פישר באוניברסיטת תל אביב, ועסק במסקנות הוועדה בראשות פרופ' ישי יפה – ועדה בלתי תלויה שברקת הקים לבחינת נושא ההוצאות הישירות (כפל דמי הניהול) של המוסדיים.

ד"ר ברקת בכנס הבריאות 2021 | צילום: גיא קרן

הביקורת של ברקת היא נגד כוונת משרד האוצר, במסגרת חוק ההסדרים, להקים ועדה שתבחן את מבנה הרגולציה הפיננסית בישראל אותה מובילים כיום שלושה גופים: בנק ישראל, הרשות לניירות ערך ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל האוצר, רמי בלינקוב, ולאחר דרישה של נגיד בנק ישראל, צורפו אליה שני נציגים מטעמו. על כך העיר ברקת: "במקום להקים ועדה בלתי תלויה המורכבת ממומחים, אנשי אקדמיה, משק וכלכלה ורגולטורים לשעבר שאינם בעלי עניין אישי, הוקמה ועדה משותפת למשרד האוצר ובנק ישראל. זה עשוי להטיל צל על המלצות הוועדה", אמר והוסיף: "על אף האמור, אני סומך על רמי בלינקוב ואמיר ירון שהם אנשים ישרים והגונים. אני סבור שוועדה כזו צריכה לחזק את הפיקוח על הפנסיה שלנו ואת רשות שוק ההון כתאגיד סטטוטורי בעל משאבים דומים לרגולטורים המקבילים".

ביטול האג"ח המיועדות

ברקת גם הסתייג ממנגנון נוסף שהציע האוצר במסגרת חוק ההסדרים. האוצר רוצה לבטל את האג"ח המיועדות המונפקות לטובת 30% מנכסי קרנות הפנסיה, ולהחיל במקומן התחייבות של המדינה לתשואה שנתית של 5% לפחות על חלק זה בכך שהמדינה תשלים לתשואה שכזו.

ברקת סבור שצריך שרמת הוודאות לגבי הבטחת התשואה של המדינה תהיה גבוהה יותר. רשות שוק ההון אף שלחה מכתבים למשרד האוצר בנושא זה, בהם היא ממליצה שהפתרון לסוגיה זו יהיה בדמות של בטוחה חזקה כמו אג"ח מדינה, ולא הפתרון המוצע של הקמת קרן, שמדי חמש שנים תחשב את התשואה, ובמידת הצורך תזרים כסף לקרנות הפנסיה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email