ברקת: סוכני הביטוח שיהיו אובייקטיבים לא ידרשו למסמך הנמקה מלא בעתיד הקרוב

ברקת: "התיקון בא לחזק את מעמדו של היועץ הפנסיוני האובייקטיבי ולייחד אותו מבעלי רישיון אחרים" • הלשכה: "סנונית ראשונה בדרך לסוכן הביטוח האובייקטיבי שיתוגמל הן מהיצרן והן מהמבוטח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, פרסם טיוטת תיקון חוזר שתאפשר ליועצים פנסיוניים למסור ללקוחותיהם גרסה עצמאית של מסמך הנמקה במקום מסמך ההנמקה המלא בו מחויבים סוכני הביטוח הפנסיונים.

במסגרת תיקון החוזר, מוצע לקבוע כי במקום מסירת מסמך ההנמקה יועץ פנסיוני יהיה רשאי למסור ללקוח מסמך הנמקה יועץ פנסיוני, במקום מסמך הנמקה". על פי הטיוטה, היועץ הפנסיוני לא יחויב במסמך ההנמקה האחיד שנקבע עבור סוכן ביטוח, "זאת מאחר שיועצים פנסיונים פועלים מול הלקוח ללא כל זיקה ישירה למוצר פנסיוני או לגוף מוסדי", מסביר הממונה. עוד נכתב בטיוטה כי "היועץ הפנסיוני יפרט את השיקולים העיקריים והנימוקים להמלצתו ללקוח בשפה חופשית ולא באמצעות הפורמט הקבוע בחוזר". זאת, נוכח העובדה שיועץ פנסיוני, כאמור, מחויב לפעול כלפי הלקוח ללא זיקה, ואף
המחוקק הכיר בכך שחובת הגילוי שלהם שונה לעומת הסוכן הפנסיוני.

משה ברקת | צילום: אוראל כהן

יובהר כי אין בתיקון המוצע כדי לפטור את היועץ פנסיוני מחובתו לכלול במסמך ההנמקה ליועץ פנסיוני את הפרמטרים הנדרשים לצורך בחינת כדאיות המוצר הפנסיוני, בהתאם להוראות החוזר, ואין בו כדי לפטור את היועץ הפנסיוני מהתאמת המוצר הפנסיוני ללקוח בהתאם לצרכיו.

עוד מוצע לתקן את הוראות החוזר בנושא שליחת העתק של מסמך ההנמקה באמצעות דואר אלקטרוני וזאת לאור שינוי וביטול ההוראות אליו מפנה ההוראה כיום.

מסמך ההנמקה של היועץ הפנסיוני יכלול פרטי חובה שעל היועץ הפנסיוני לפרט במסגרת מסמך ההנמקה ליועץ פנסיוני, ובאפשרותו להוסיף על פרטים אלה. הפרטים שעל היועץ הפנסיוני לפרט כוללים את השיקולים העיקריים והנימוקים להמלצתו ללקוח, בדומה לנדרש מסוכן פנסיוני, כאשר הנוסח המוצע מאפשר ליועץ פנסיוני לפרט את אותם פרטים בשפה חופשית ולא רק בפורמט הקבוע בחוזר. זאת, נוכח העובדה שיועצים פנסיונים כאמור, מחויבים לפעול כלפי הלקוח ללא זיקה, ואף המחוקק הכיר בכך שחובת הגילוי שלהם שונה לעומת הסוכן הפנסיוני.

במכתב שהעבירה רשות שוק ההון למנהלי גופים מוסדיים, ללשכת סוכני ביטוח ולאיגוד הבנקים, היא מזמינה אותם לשלוח הערות עד ל־15 ביולי.

גיבוש מסמך הנמקה

מלשכת סוכני ביטוח נמסר: ״ראשית מדובר רק בטיוטה עליה נדרשו השחקנים בשוק, וביניהם לשכת סוכני ביטוח, להגיב.

"מדובר ביוזמה שהינה סנונית ראשונה בדרך להגשמת חזון הלשכה בדבר סוכן הביטוח הפנסיוני האובייקטיבי שיקבל עמלות הן מהיצרן והן מהמבוטח. בהזדמנות זו אנו קוראים שוב לרשות שוק ההון לגבש יחד עם הלשכה, וגורמים נוספים בענף, את מסמך ההנמקה העתידי אשר ישרת את סוכן הביטוח ויצמצם אותו למסמך ברור ונהיר לטובת ציבור הצרכנים אשר, לצערנו, כיום לא עושה בו שימוש, חרף המאמץ הרב שסוכן הביטוח משקיע במסמך חשוב זה, ולאור מורכבותו הרבה והמסובכת לצרכן״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email