בשורה למפוטרים ולנמצאים בחל"ת: הנחה בדמי הניהול לתקופה נוספת

הממונה ברקת: "הארכת תקופת ההנחה בדמי הניהול מהווה חלק מסדרת צעדים בהם נקטה הרשות בחודשים האחרונים שמטרתם לשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון פרסמה הוראת שעה לפיה יאריכו הגופים המוסדיים את ההנחה בדמי ניהול עבור מפוטרי הקורונה והנמצאים בחל"ת. זאת למשך 12 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות לחיסכון הפנסיוני עבורם. כיום זכאים העובדים לשמירת ההנחה בדמי הניהול למשך חצי שנה.

ברשות הסבירו, כי "בשל המצב בו נתון המשק כתוצאה מהתמשכות משבר הקורונה עובדים רבים הוצאו לחל"ת או נמצאים במצב אבטלה וזאת למשך תקופה שצפוי כי תימשך יותר משישה חודשים. בעקבות כך, יוצאת הרשות בהוראת שעה להארכת תקופת השמירה על ההנחה בדמי הניהול מ-6 חודשים ל-12 חודשים".

משה ברקת. צילום: יוד צילומים אילת

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "רשות שוק ההון תמשיך לפעול למען ציבור החוסכים והמובטחים ולשמור על איזונים בשוק ההון בעתות משבר ככלל, ובתקופת הקורונה בפרט. הארכת תקופת ההנחה בדמי הניהול מהווה חלק מסדרת צעדים בהם נקטה הרשות בחודשים האחרונים שמטרתם לשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים וכך תמשיך לעשות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email