בשורה לסוכני הביטוח: תעריף הפישינג במסלקה יוזל ל־18 שקל

הממונה על שוק ההון הוזילה את התעריף המקסימלי של המסלקה הפנסיונית עבור מידע חד פעמי מהגופים המוסדיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר סופי שפרסמה אתמול הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, עולה כי התעריף המקסימלי של המסלקה הפנסיונית עבור מידע חד פעמי (פישינג) מהגופים המוסדיים יעמוד על 18 שקל. יש לציין, שההוזלה הנוספת באה בעקבות לחץ מצד לשכת סוכני ביטוח שהביא להוזלה של 10% נוספים.

בטיוטת החוזר הראשונה נקבע תעריף מקסימלי בסך 28 שקלים לפעולה. בתחילת מרץ 2017 פרסמה הממונה תיקון והורידה את התעריף ל־20 שקלים. כאמור, בחוזר הסופי שפורסם אתמול המחיר ירד ל־18 שקל. עם זאת, המחירים הקודמים ימשיכו לחול לגבי פעולות לבקשת מידע חד פעמית מכלל הגופים המוסדיים, שבעל רישיון רכש מה־1 בדצמבר 2015, אלא אם נקבע בהסכם בין הספק לבין המשתמש כי במקרה של שינוי בהוראות החוזר המקורי יחולו ההוראות החדשות.

בדברי ההסבר לחוזר נמסר כי בסעיף 4(ב) שבחוזר המקורי פורטו שלושה תנאים שבהתקיים אחד מהם יזוכה בעל הרישיון במלוא הסכום ששילם. "לאחר בחינת אופן יישום ההוראות נמצא כי מנגנון הזיכוי כאמור אינו יעיל ועל כן, אינו ממלא את הייעוד שלשמו נוצר. כמו כן, מכיוון שהזיכוי מבוסס על מידע שנאסר על המסלקה לשמור הוא אינו ניתן לבקרה. לפיכך הוחלט לבטל את מנגנון הזיכויים ובמקביל להפחית את המחיר המרבי עבור פעולה זו ל־18 שקל", נכתב בדברי ההסבר.

דורית סלינגר

כמו כן, כפי שכבר נקבע בטיוטה השנייה, יופחת המחיר גם לאדם פרטי הפונה למסלקה באופן עצמאי מ־40 שקלים ל־20 שקלים לבקשת מידע. בנוסף, שונה מחיר פעולת העברת בקשת מידע בתדירות קבועה עבור כלל לקוחותיו של בעל רישיון, כך שהמחיר המצוין בטבלה, בהתאם לתדירות המבוקשת, מהווה את התשלום בעד כלל המוצרים של הלקוח בכלל הגופים המוסדיים, במועד שבו הועבר המידע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email