בשורה לעסקים הקטנים: השקת ממשק המעסיקים הקטנים נדחתה

השקת הממשק נדחית בשנה לאור פניית נשיא הלשכה ונשיאת לשכת רואי חשבון; רוזנפלד: "הקלה חשובה עבור ציבור העצמאים והעוסקים המורשים הקטנים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ממשק המעסיקים הקטנים, שהיה אמור להיכנס לתוקף ב־1 בינואר 2019, נדחה בשנה בידי רשות שוק ההון. מדובר ברפורמת הדיווח האחיד, המחייבת לדווח על הפקדות לקופות גמל לעובדים, באופן מקוון ובפורמט דיגיטלי חדש, שעמדה לחול על פי התקנות על כלל העסקים, החל מהעובד הראשון, מתחילת ינואר הקרוב. כיום חובה זו חלה על עסקים עם יותר מ־20 עובדים.

לאור מצוקתם של העסקים הקטנים באופן הממשק לפתרון הטכנולוגי הקיים, פנו ראשי הארגונים הכלכליים – נשיאת לשכת רואי חשבון, רו"ח איריס שטרק ונשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד לד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והוחלט על ידי הממונה לדחות בשנה את יישום התקנה לעסקים הקטנים, בהיקף של עד עשרה עובדים, אשר ימשיכו לדווח באופן לא מקוון.

רו"ח שטרק | צילום: ניב קנטור

החלת רפורמת הדיווח האחיד המקוון מתבססת על פתרון טכנולוגי שדורש שיפור ולכן כיום מושקעות בו תשומות רבות של המעסיקים, בכל תהליך היישום והמעקב אחר קליטת הכספים והאיזונים החוזרים בחברות הביטוח. המשמעות היא עלויות גבוהות לתפעול הפנסיוני, במיוחד לעסקים הקטנים.

רו"ח שטרק: "אני שמחה שהרשות מגלה התחשבות לעסקים הקטנים שהם נדבך מרכזי למשק. פנינו לרשות במטרה לדחות את כניסת המעסיקים הקטנים לדיווח עד החלת הפתרון הטכנולוגי החדש. בנוסף אנו מבקשים כי הרשות תבחן את מספר העובדים בעסק על פי מספר העובדים שיש להם הפקדות להסדר פנסיוני ולא סך העובדים בעסק".

נשיא הלשכה הוסיף: "החשיבות של הדחייה בשנה היא משמעותית וזו הקלה חשובה עבור ציבור העצמאים והעוסקים המורשים הקטנים. אנו כלשכת סוכני ביטוח וכחלק מהארגונים כלכליים, נמשיך לסייע ולתמוך בעסקים הקטנים, ושמחים שהרשות קשובה לצורך ונותנת מענה הולם".

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישרה ללשכת רואי החשבון וללשכת סוכני הביטוח כי בהמשך לפנייתם, התקבלה ההחלטה לדחות בשנה את הכניסה לתוקף של ההוראות לגבי מעסיקים המעסיקים מתחת ל־10 עובדים עד למציאת פתרון טכנולוגי.

מהרשות נמסר כי "היא עוקבת בצורה צמודה אחר אופן יישום הרפורמה בשוק ועומדת בקשר שוטף עם כל הגורמים המעורבים בתהליך. במטרה לאפשר לכל הגורמים להיערך כראוי לכניסתם של המעסיקים הקטנים, הוחלט ליישם את הרפורמה בהדרגה ביחס לקבוצת מעסיקים זו. החל מפברואר 2019 ייכנסו לתהליך הדיווח הממוכן כ־27,000 מעסיקים. הרשות בוחנת צעדים אשר יסייעו למעסיקים הקטנים במשק בהתמודדות עם יישום הרפורמה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email