בשורות למבוטחי הרכב: יבוטל הקנס על ביטול פוליסה במשך שנת הביטוח

במסגרת הוראות חדשות שפרסמה רשות שוק ההון נקבע גם שתביעות עד 5,000 שקל לא ייחשבו בהיסטוריית התביעות של המבוטח. הלשכה: "מהפכה כדוגמת מהפכת הסלולר"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה הוראות שיובילו לשיפור תנאי פוליסות רכב רכוש וצד ג'  לטובת המבוטחים. ההוראות החדשות יקלו על מעבר מבוטחים בין חברות ביטוח ויבטלו את הקנס שהושת על מבוטחים שבחרו לעבור חברת ביטוח במהלך תקופת הביטוח.

כך לדוגמה, מבוטח ששילם על הביטוח 4,000 שקל, וברצונו לבטל את הביטוח לאחר תשעה חודשים יקבל החזר כספי של 1,000 שקל במקום 644 שקל, כך שההחזר הכספי למבוטחים יהיה גבוה ב-50% יותר במודל החדש.

צילום: shutterstock

בתגובה מסר סו"ב קובי צרפתי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה: "מדובר במהפכה דוגמת 'מהפכת הסלולר', שמאפשרת מעבר קל בין חברה לחברה. בסלולר זה הביא להוזלה משמעותית של השירותים עקב התגברות התחרות על כל לקוח, והערכה היא שגם בביטוחי רכב יקרה דבר דומה. החברות והסוכנים יצטרכו להתחרות על הלקוחות במתן שירות טוב יותר, כי המחיר יהפוך לפחות משמעותי".

בשורה חשובה נוספת שמביאה רשות שוק ההון, היא לגבי היסטוריית התביעות של המבוטח (דוח היעדר תביעות). הרשות קובעת כי "דוח הסטוריית התביעות לא יכלול תביעות ביטוח בסכומים קטנים (מתחת ל-5,000 שקל) ותביעות בהן התקבל החזר מצד שלישי ולא היו באשמת המבוטח, במטרה שלא לפגוע בדוח עבר ביטוחי של המבוטח.

יש לציין, כי לשכת סוכני הביטוח נאבקה על נושא זה בשנים האחרונות, שכן במקרים רבים סירבו חברות ביטוח לבטח מי שהיו לו תביעות במשך שלוש השנים האחרונות, כולל תביעות קטנות או תביעות שלא באשמתם. בנוסף קובעת הרשות כי חברות הביטוח לא יוכלו לדחות תביעה של מבוטח במקרים שלא חודש רישיון נהיגה מסיבות טכניות או בשל חוב להוצאה לפועל.

התקנת מערכות בטיחות

רשות שוק ההון החליטה בנוסף, כי מי שהתקין מערכות בטיחות מתקדמות, יהיה זכאי להנחה בפרמיה. חברות הביטוח יחויבו להגיש לרשות שוק ההון פוליסות מעודכנות בהתאם להוראות, ותיערכנה לשיווקן לציבור. ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון: "ההוראות החדשות יהפכו את פוליסות ביטוחי רכב רכוש להוגנות יותר, עתידות להוביל לקידום התחרות לצד הגברת החדשנות והחשוב מכל – יפשטו הליכים עבור המבוטחים. הרשות תמשיך לפעול ולקדם הסדרה בתחומים אלו תוך ראייה מקיפה על מנת לשכלל את שוק הביטוח הישראלי, לטובת ציבור המבוטחים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email