בשנת 2016 סך העמלות ששולמו לבעלי רישיון בכלל ענפי הביטוח עמד על כ־8.2 מיליארד שקלים

מחקר מיוחד שנערך עבור הלשכה בדק את המגמות השונות בענף הביטוח בשנים האחרונות. העלייה המשמעותית ביותר ברווחים מעמלות הייתה בענפי ביטוח הגמל והפנסיה וביטוח בריאות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מחקר שבדק את המגמות בענף הביטוח בישראל הראה כי ישראלים משלמים פחות על מוצרי הביטוח מאשר במדינות ה־OECD . ההוצאה בישראל על מוצרי ביטוח בשנת 2015 עמד על 2.5%, בעוד שממוצע ההוצאות על קניית ביטוחים במדינות ה־ OECD עמד על 8.8%. כך קובע המחקר שערך בעבור הלשכה הכלכלן ד”ר רובי נתנזון, מנכ”ל המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי.
המחקר מציין, שתשלומי פרמיות הביטוח לנפש נמוכים בכלל ענפי הביטוח לעומת הממוצע במדינות ה־OECD. זאת למרות ששוק הביטוח בישראל נחשב לריכוזי באופן יחסי לממוצע במדינות ה־OECD בשל אחוז החדירה הנמוך של חברות ביטוח זרות למשק הישראלי.
ענף ביטוח הבריאות רשם את העלייה הגדולה ביותר בהיקף דמי הביטוח שנגבו. בענף מחלות ואשפוז נגבו פרמיות ביטוח בסכום של 9.4 מיליארד שקל בשנת 2016. ענף התאונות
האישיות רשם את העלייה הגדולה ביותר, כאשר בשנה שעברה נגבו בענף זה פרמיות ביטוח בסכום של 1.64 מיליארד שקל.
ואילו בענפי הביטוח הכללי חלה עליה בסכום הפרמיות שנגבה שהסתכם ב־ 17.4 מיליארד שקל בשנת 2016. אולם שיעור הפרמיות בענפי הביטוח הכללי ביחס לתמ”ג, דווקא נמצא במגמת ירידה במהלך השנים. המשמעות היא שהמחיר לצרכן ירד באופן יחסי. ענף ביטוח הרכב הוא הענף בעל החלק הגדול ביותר מסכום הפרמיות שנגבו ובשנת 2016 היווה 38% מסך כלל פרמיות ביטוח כללי ששולמו בשנה שעברה.

לפי נתונים המובאים במחקר, שיעור חברות הביטוח הזרות הפועלות בישראל עומד על 16.6%, בעוד במדינות ה־OECD שיעור החברות הזרות הפועלות עומד על 27.4% . מצב זה מחזק את הצורך בהגדלת מספר חברות הביטוח הזרות הפועלות בישראל במטרה להגביר את התחרותיות ולהקטין את הריכוזיות.
ניתוח הריכוזיות בענף הביטוח מצביע על התפתחויות מעניינות. החל משנת 2014 חלה ירידה בריכוזיות בביטוח הכללי שהתבטאה בירידת הנתח של שלוש חברות הביטוח הגדולות (הראל, הפניקס וכלל), והתחזקותן של חברות הביטוח הבינוניות. חלקן של החברות הגדולות ירד מ־45% בנפח תשלומי הפרמיות בביטוח חדשות הביטוח כללי בשנת 2011 ל־37% בשנת 2016. הירידות הגדולות בחלקן של החברות הגדולות נרשמו בתת ענפים כביטוח רכב חובה, ביטוח הנדסי וענפיות אחריות אחרים.
מאידך, ענף ביטוחי בריאות מתאפיין בריכוזיות גדולה יותר ביחס לענפי הביטוח הכללי, כאשר 40% מנפח השוק בענף מחלות ואשפוז נמצא בידי חברת הראל, ו־78% מנתח השוק נמצא בידי שלוש חברות הביטוח הגדולות. לעומת זאת, בענף התאונות האישיות חלה ירידה בשיעור הריכוזיות וגברה התחרותיות שמתבטאת בירידת נפח השוק של שלוש חברות הביטוח הגדולות ועלייה בנפח בשוק של חמש חברות הביטוח הגדולות.
ענף שעבר שינויים הוא ענף ביטוח החיים, בו חלה ירידה בריכוזיות ועליה בתחרותיות בשנים האחרונות. בנוסף, עלה נפח השוק של חברות הביטוח הבינוניות המחזיקות בביטוחי חיים. חלה גם צמיחה בקרנות הפנסיה כשהיקף ההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות גדל, לעומת ירידה בשיעור ההפקדות בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה הוותיקות.

לפי המחקר, בשנים האחרונות נרשמה עליה במספר בעלי הרישיון ובמספר הסוכנים שחברות הביטוח שילמו להם עמלות בענפי הביטוח השונים. מספר הסוכנים בשנת 2016 היה 13,053. העלייה הגדולה ביותר במספר הסוכנים חלה בענף הביטוח הפנסיוני, שנהנה גם מעליה משמעותית בשיעור הרווחים מעמלות. בשנת 2016, כ־64% מסוכנויות הביטוח הרוויחו מעל למיליון שקל בשנה מעמלות, וכ־15% מסוכנויות הביטוח הרוויחו מעל ל־5 מיליון שקל בשנה מעמלות. גם סוכני הביטוח נהנו ממגמה דומה של גידול ברווחים מעמלות, כאשר בין השנים 2016־2014, כ־14% מתוכם הרוויחו מעל מיליון שקל מעמלות בשנה.
העלייה המשמעותית ביותר בעמלות ששולמו לבעלי רישיון הייתה בענפי ביטוח הגמל והפנסיה וביטוח הבריאות. בין השנים 2012 ל־2016 נרשמה עלייה של כ־150% ברווחים מעמלות לבעלי רישיון בענף ביטוח גמל ופנסיה אשר הסתכמו ב־1.16 מיליארד שקל בשנת 2016.

בעלי רישיונות ביטוח בריאות הרוויחו בשנת 2016 יותר משני מיליארד שקל בשנה מעמלות. רווחים אלו מייצגים עליה ממוצעת של 12.9% בשנה מעמלות. סך העמלות ששולמו בשנת 2016 לבעלי רישיון בכלל ענפי הביטוח עמד על כ־8.2 מיליארד שקלים.
בשנה שעברה הועסקו בענף הביטוח וקרנות הפנסיה 28,400 עובדים שהיוו 0.7% מכלל המועסקים במשק. מרבית מהמועסקים בענף הינם שכירים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email