בתוך שבוע – שתי בקשות לתביעות ייצוגיות נגד חברת מגדל

שתי התביעות, בסך כולל של יותר מ־2 מיליארד שקל, מתייחסות למקרים שונים הקשורים לסעיף של אובדן כושר עבודה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתוך שבוע הוגשו שתי בקשות להכרה בתביעות כייצוגיות נגד מגדל בהיקף כולל של יותר מ־2 מיליארד שקל.

על פי דיווח החברה, בתחילת השבוע הוגשה לבית הדין האזורי בתל אביב נגד מגדל ביטוח תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית בהיקף מוערך של 1.5 מיליארד שקלים, על ידי מבוטחת בפוליסת ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה.

בתביעה שהוגשה ב־13 ביוני נטען כי מגדל מפחיתה מתגמולי הביטוח המשולמים בפוליסות משתתפות ברווחים הכוללות כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או שחרור מתשלום פרמיה, שלא כדין, סכומים בגין "ריבית תעריפית" החל מהתשלום ה־25.

מגדל. שתי תביעות הובאו לפתחו של בית המשפט בשבוע אחד | צילום: fotolia

בכתב התביעה מוסבר כי "הנתבעת מפחיתה מהתשלומים להם זכאים מבוטחים במצב של אובדן כושר עבודה שיעור של 2.5% מדי שנה בשנה, שלא כדין. הודות לכך משלמת הנתבעת סכומים קטנים מאלו שהיא חייבת לשלם. להפחתה זאת מתייחסת הנתבעת כהפחתה של ריבית המכונה 'תעריפית' או 'תחשיבית'".

הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג בבקשת האישור הינה כלל המבוטחים או שהיו מבוטחים, בפוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים המנוהלות במגדל, הכוללות מנגנון להצמדת התגמול ו/או השחרור מפרמיה לתשואת תיק ההשקעות החל מהתשלום ה־25, אשר מגדל שילמה להם תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה ו/או שחררה נספחי חיסכון מתשלום פרמיות, לתקופה העולה על 24 חודשים וניכתה מן התשואה, החל מהחודש ה־25, ריבית. עילות התביעה העיקריות הנטענות הינן: הפרת החובה להבליט הגבלות, הפרת חובת הגילוי, עשיית עושר ולא במשפט, עוולת גזל, הפרת חוזה והפרת חובת תום הלב.

סכום התביעה האישית הנטען לתובעת הינו בסך של 5,259.46 שקלים וסכום התביעה הנטען ומוערך באופן כללי עבור הקבוצה הינו בסך של 1.5 מיליארד שקלים.

תביעה נוספת

ב־10 ביוני הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד מגדל על סך כ־565 מיליון שקל בגין סירובה להכיר באובדן כושר עבודה של מבוטחות שאובחנו עם הגנים BRCA1 ו־BRCA2, ועברו ניתוחים מניעתיים במטרה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלות.

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד אסף אודיז בעקבות מקרה שאירע למבוטחת בת 38 שאובחנה ב־2016 כנשאית הגן BRCA1 שמעלה את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באחוזים משמעותיים (72% ו־44% בהתאמה).

על פי אתר "פסק דין" בו פורסמה התביעה, הבקשה מייחסת למגדל עוולות של הפרת חוק חוזה ביטוח, הטעיה והפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר שלא במשפט, וזאת נוכח התעלמותה מהעמדה הרפואית המקובלת, שאושרה גם על ידי העמותה למלחמה בסרטן, שלפיה נשאיות הגנים BRCA1 ו־BRCA2 מחויבות לבצע ניתוחים מניעתיים כדי למנוע התפתחות של מחלות מסכנות חיים. נטען כי לא ברור על סמך איזה ייעוץ רפואי החליטה "מגדל" שניתוח מניעתי דוגמת זה שעברה המבקשת הוא לא ניתוח הכרחי משל היה ניתוח אסתטי גרידא שבוצע מרצון חופשי וללא שום קשר למצב הבריאותי. עמדה זו, נטען, מעידה על חוסר תום לב משווע ועל פרשנות שגויה לפוליסה, המנוגדת לאמות המידה הבסיסיות שבהן מחויבות חברות הביטוח – שמיליוני מבוטחים סומכים עליהן בשעת צרה.

בבקשה הובהר כי מטרתה להביא סוף לשיטות הפעולה של חברות הביטוח בכלל ו"מגדל" בפרט – ולסייע למבוטחים הנקלעים לאובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוחים מניעתיים לקבל את המגיע להם. בתוך כך נכתב כי בישראל חיות כיום כ־15 אלף נשאיות המוטציות של הגן האמור, מתוכן כ־3,600 נשים מבוטחות במגדל.

לפיכך התבקש בית המשפט לאשר את התובענה הייצוגית המשותפת לכלל המבוטחות ב"מגדל" שאובחנו כנשאיות הגנים BRCA1 ו־BRCA2 ולא קיבלו תגמולים על אובדן כושר עבודה עקב ביצוע ניתוחי כריתת שדיים ו/או שחלות, ולפסוק להן פיצויים בסכום משוער של 565,972,608 שקל. ממגדל נמסר כי אינם מגיבים לידיעה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email