בת הזוג הקודמת או הידועה בציבור?

האם זכויות בת הזוג הידועה בציבור גוברות על זכויות בת הזוג הקודמת? ביהמ”ש נדרש להכריע בסוגיית כספי ביטוח החיים של מנוח שהיה בקשר עם שתיהן
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לא פעם במהלך העבודה השוטפת עולה שאלת התייעצות במתכונת די זהה: “מי גובר? המוטבים על המעקלים, הנאמן על המעקל, היורשים מול השארים, השארים מול המוטבים”, ועוד שאלות שתכליתן הסדרת מארג יחסים מורכב אשר לעיתים מאחורי כל שאלה כזו מסתתרים סכומי כסף גבוהים מאוד.

השבוע נדבר על דיון בבקשה לצו מניעה לעניין תגמולי ביטוח חיים בין ידועה בציבור לבין בת זוג קודמת.

הידועה בציבור (שנקרא לה לצורכי נוחות: “המבקשת”) הכירה את המנוח לפני מספר שנים. הם עברו לגור ביחד וניהלו חיים משותפים. יובהר כי החתונה של בת הזוג, שהיתה בהריון יחד עם המנוח, עתידה היתה להתקיים כחודש לאחר מועד פטירתו המצערת של המנוח.

המנוח המשיך לבלות עם בת הזוג הקודמת | צילום: shutterstock

 

בטרם הכיר המנוח את המבקשת, הוא ניהל זוגיות עם בת זוג אחרת אשר נרשמה כמוטבת היחידה שלו בביטוח החיים, ולא נעשה עדכון לפוליסה זו.

המבקשת טענה כי המנוח ביקש מסוכן הביטוח שלו, להבטיח כי מלוא זכויותיו יועברו למבקשת ולילדיו, וכי כנראה המנוח שכח שיש לו ביטוח חיים. בנוסף המנוח אף פנה ל”עמיתים” פעמיים ווידא כי מחקו את פרטיה של בת הזוג הראשונה, ממנה הוא נפרד בטרם הכיר את המבקשת.

מאידך, בת הזוג הקודמת טענה כי כספי ביטוח החיים בפוליסה אינם נכנסים בגדר העזבון ולכן, הואיל והמנוח לא ביקש לשנות מוטבים, הכספים שייכים לה בלבד. יתרה מכך, היא והמנוח ניהלו מערכת יחסים ארוכה ושמרו על קשר. בנוסף, גם לאחר שהמבקשת הכריזה שהיא “הידועה בציבור”, המנוח המשיך לבלות עימה בטיולים וחופשות רומנטיות בארץ ובחו”ל ואף קנה לה טבעת זהב בכדי להביע את אהבתם. עוד היא טענה שאם המנוח הסיר את שמה מקרנות הפנסיה, הרי ידע על ביטוח החיים ובחר להשאיר אותה כמוטבת.

השערות ללא ביסוס

בית הדין קובע כי נקבעה בת הזוג הקודמת כמוטבת יחידה בפוליסה על פי בקשת המנוח. הוראת מינוי המוטבים בפוליסת הביטוח היא הוראה חוזית, ולכן המבוטח רשאי לשנותה בכל עת, אלא שהמנוח לא שינה את המוטבים ואף לא ערך צוואה.

בית הדין קובע כי גם המסמך על נייר לוגו של סוכנות הביטוח, בו נרשם: “ניהול סיכונים – מוות: כמה הילדים יקבלו וכמה xxx לאיזו תקופה, לבדוק מה הפנסיה נותנת (אולי לא צריך ביטוח חיים)”. לנייר זה אין בכדי לסייע למבקשת כי המסמך לא נושא תאריך ובנוסף יתכן כי עצם השאלה אם צריך ביטוח חיים מלמדת שבכלל המנוח התכוון לבטל את ביטוח החיים.

כמו כן, אם טרח המנוח לוודא כי המבקשת תהא הנהנית בקרן הפנסיה, הרי שיתכן שהוא לא רצה לשנות את זהות בת הזוג הקודמת מפוליסת הביטוח. בית הדין קובע כי כל טענות המבקשת הינן בחזקת השערות שאין להן ביסוס לתמוך בבקשתה.

קביעת זהות המוטבים

בנוסף, מאחר וחוק הירושה קובע מפורשות כי כספים המופקדים בקופת גמל אינם באים בכלל העזבון, אזי לא ברור על סמך מה מבססת המבקשת את זכאותה לקבלת הכספים המצויים בפוליסת ביטוח החיים על בסיס הצוואה.

בית הדין אף מוסיף כי בהתבסס על כך שהמנוח יכול היה לשנות מוטבים ולא עשה כן, ויתרה מכך הוא נהג לבחון את המוטבים מעת לעת, הרי שלו היה חפץ המנוח לשנות את שם בת הזוג הקודמת למבקשת, יכול היה לעשות כן ללא קושי.

לעניין מאזן הנוחות קובע בית הדין כי לא הוכח כי אי מתן צו המניעה יכביד על השבת הכספים ככל שיתברר כי המבקשת זכאית לכספים, שהרי בת הזוג הקודמת הינה בעלת הכנסות וחסכונות, ואין כל מניעה לגבות ממנה את תגמולי הביטוח אם תפסיד בתביעה. לכן בית הדין דוחה את הבקשה לצו מניעה ומחייב את המבקשת בהוצאות ההליך בסך 12 אלף שקל.

ואני אוסיף: במסגרת הפגישות שאתם עורכים עם לקוחותיכם, בעיקר היום, כאשר המאסדר דורש מתחילת השנה (2019) ליזום פניית שירות, פעם בשנתיים, ללקוחות הפנסיוניים – כאשר הגעתם לשלב הדיון על המוטבים, חשוב לכתוב בצורה מפורשת את זהותם וכן להסביר ללקוח את המשמעות של קביעת זהות המוטבים, על פי חוק הירושה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email