גידול בתביעות של מבוטחים הקפיא רווחי לויד‘ס

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

בשנת 2016 לא הייתה עלייה ברווחי תאגיד הביטוח הגדול ב בעולם לוידס‘. זאת למרות שבשנת 2016 חל גידול בהיקף ביטוחי המשנה בשיעור של 21% והגיע לסכום של 3.40 מיליארד דולר. הרווח לשנה שעברה הסתכם ב־63.2 מיליארד דולר, לעומת רווח של 65.2 מיליארד דולר ב־2015.

לויד‘ס מציינת שראתה גידול בתביעות שהוגשו למבטחי המשנה בסכום של 8.2 מיליארד דולר, שנבע בעיקר מסופת ההוריקן מתיו והשריפות הגדולות בקנדה. מאידך, החברה הצליחה להשיג רווחים משופרים מהשקעותיה באג“ח ורווחים מהשקעה במט“ח כתוצאה מירידת השטרלינג.

לא הסתמנה עלייה ברווחי התאגיד | צילום: Fotolia

בשבוע שעבר החליטה לויד'ס להעביר חלק מפעילותה לבריסל באמצעות הקמת חברת בת שתטפל בביטוחים באירופה, צעד שכרוך בהעברת כ־100 עובדים מלונדון לבריסל, כאשר ההערכה היא שחלק מהם יפרשו בעקבות המעבר.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email